SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Stillinger: 3

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: 100%

Sted: Drammen

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3267182540

Søknadsfrist: 04-12-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

Lege i spesialisering - Vestre Viken

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Drammen BUP har ledig to faste stillinger og ett vikariat for leger i spesialisering

BUPA, med ca. 340 stillinger er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. BUPA består av 10 seksjoner: 5 poliklinikker, Seksjon for ø- hjelp, Nevropsykiatrisk seksjon, Ungdomsseksjonen Fjellbrott (intermediær-enhet for ungdom), Ungdomsseksjonen Bjerketun (langtids-enhet for ungdom) og Seksjon ambulant familieenhet.

Avdelingen driver aktivt egen prosjektutvikling og klinisk forskning. Det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken. Opptaksområdet for avdelingen har ca. 108.000 barn og unge i 26 kommuner.

Avdelingen er godkjent for 4 års fullverdig utdanning i barnepsykiatri med komplett utdanningsprogram og veiledning. Det er et aktivt og solid legemiljø i avdelingen med totalt 37 legestillinger. Legespesifikk undervisning og legemøter holdes ukentlig i Drammen for alle leger i BUPA/VVHF. Til stillingen ligger deltagelse i ø-hjelp vaktordning (hjemmevakt) for BUPA-Vestre Viken.

Drammen BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Poliklinikken har ca. 43 fagstillinger, og ca. 29.000 barn og unge i opptaksområdet. Poliklinikken er organisert i ett sped-og småbarnsteam (0-5år), tre generalistteam (6-18 år) og ett kontorfaglig team. Det er utstrakt samarbeid med 1.linjetjenesten, øvrige seksjoner i BUPA, DPS og barneavdeling. Poliklinikken har 4 overleger og 3 LIS-stillinger.

Vi har følgende stillinger ledig:

2 faste 100 % LIS stillinger ved Drammen BUP, ledig fra 01.03.17 og 1 vikariat for LIS fra 01.03.17-28.02.18

Arbeidsoppgaver:
Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier
Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram
Stillingen inngår i BUPA's hjemmevaktordning, for tiden 13-delt m/LIS i primærvakt

Krav til søker:
Lege med norsk autorisasjon
Førerkort for personbil

For øvrig vektlegges:
Relevant erfaring fra BUP-feltet
Personlig egnethet og samarbeidsevne
Beherskelse av norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Torun Valø Balchen til: 32 86 15 00/ 90 66 09 88.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Torun M Valø Balchen Enhetsleder, tlf: +47 32861534

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no