SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Overlege

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Drammen

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3269104793

Søknadsfrist: 11-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

Overlege - fast stilling - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus

Avdeling for Gynekologi og fødselshjelp, Klinikk Drammen sykehus vil få ledig fast stilling som overlege i avdelingen.

Avdelingen har gruppe 1-status som utdanningsinstitusjon. Vi har for tiden 9-delt overlege vaktsjikt og 9-delt LIS vaktsjikt. Begge sjikt har tilstedevakt i avdelingen.

Gynekologisk avdeling har stor poliklinisk, samt dagkirurgisk aktivitet. Vi utfører i tillegg flere større inngrep på hovedoperasjonsavdelingen. Det er en høy andel av endoskopisk kirurgi. Sengepost har 8 senger for gynekologiske pasienter og er plassert under Kirurgisk avdeling. Fødeavdelingen har et årlig fødselstall på ca. 2000. Det er en større andel patologiske svangerskap, da avdelingen har områdefunksjon for hele Vestre Viken for de høyrisikogravide.

Kompetansesammensetning i avdelingen per i dag tilsier at vi har behov for en styrkning av vår obstetriske kompetanse og urogynekologisk kompetanse. Dette skal bli vektlagt ved vurdering av innkomne søknader.

Hovedarbeidsoppgaver:

utføre legearbeid som spesialist, i henhold til de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler
delta i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan og timeplan/ukeplan
føre pasientjournal etter gjeldende regler, og kvalitetssikre pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser, samt koding
delta i veiledning, supervisjon og kompetanseutvikling av spesialistkandidater og alle andre ansatte.

Ansvar og myndighet:
ha ansvar for å utføre legearbeid som spesialist, i henhold til de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler
ha ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand
ha ansvar for at egen forskning er i tråd med gjeldene regelverk
ha ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner:
spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer
kompetanse på obstetrikk eller urogynekologi vil bli vektlagt
være løsningsorientert og ha god evne til samarbeid
personlig egnethet vil bli vektlagt
forskningskompetanse vil bli vektlagt.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Avdelingssjef/avdelingsoverlege Marieke Claessen, tlf: +47 32803210, mobil: +47 41453658 (unntatt i juleferien 18.12.16 - 04.01.17), e-post: Klikk her

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no