SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Psykolog

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kongsberg

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3224225470

Søknadsfrist: 18-10-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

Psykolog med spesialitet i nevropsykologi - BUPA Kongsberg BUP

BUPA, med ca. 330 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. BUPA består av 10 seksjoner: 5 poliklinikker, Seksjon for ø.hjelp, Nevropsykiatrisk seksjon, Intermediær-enhet for ungdom (Fjellbrott), Langtids-enhet for ungdom (Bjerketun) og seksjon ambulant familie-enhet.

Avdelingen driver aktivt egen prosjektutvikling og klinisk forskning. Det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken. Opptaksområdet for avdelingen har ca 105.000 barn og unge i 25 kommuner.

Kongsberg BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Poliklinikken har 17 fagstillinger og vel 11.500 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA, DPS og barneavdeling.

100 % stilling ledig for psykolog med spesialitet i nevropsykologi ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Kongsberg.

De siste årene har nevropsykologisk og nevropsykiatrisk kompetanse fått en stadig mer sentral plass i arbeidet i psykisk helsevern for barn og unge. Vi ønsker å styrke denne kompetansen hos oss og søker derfor en fagperson som kan bidra i differensialdiagnostiske vurderinger innenfor diagnosegruppene; autismespekterforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og andre nevropsykiatriske tilstander, i aldersgruppen 0-18 år

Arbeidsoppgavene er:

nevro-psykologiske undersøkelser
bruk av ADOS og ADI, observasjoner i barnehage og skole
oppfølging og behandling
Samarbeid med og veiledning av førstelinjetjenesten. Arbeidet er basert på tverrfaglig samarbeid med øvrige medarbeidere i poliklinikken. Representere poliklinikken i kompetansenettverk i BUPA, og bidra til styrking av kompetansen i poliklinikken.

Vi kan tilby:
varierte arbeidsoppgaver i aktivt tverrfaglig miljø
en arbeidsplass med travle medarbeidere som rapporterer stort arbeidspress og god trivsel, og der vi legger stor vekt på internt samarbeid og kollegastøtte

Krav til kompetanse og kvalifikasjoner:
godkjent psykologspesialist med fordypning i klinisk nevropsykologi
må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges
politiattest må foreligge ved tiltredelse

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Seksjonsleder Marit Steigre, tlf: +47 32 72 58 80

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no