SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Stillinger: 6

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: 100%

Sted: Drammen

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3021848784

Søknadsfrist: 22-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

Vestre viken søker lege i spesialisering

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus har ledig fast stilling og vikariater for lege i spesialisering

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus har ledig 1 fast stilling og 5 vikariater som lege i spesialisering. Avdelingen har gruppe 1-status som utdanningsinstitusjon.Vi har for tiden 9-delt overlege vaktsjikt og 9-delt LIS vaktsjikt. Begge sjikt har tilstedevakt i avdelingen. Gynekologisk avdeling har stor poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet. Vi utfører i tillegg flere større inngrep på hovedoperasjonsavdelingen. Det er en høy andel av endoskopisk kirurgi. Sengeposten har 8 senger for gynekologiske pasienter og er plassert under Kirurgisk avdeling. Fødeseksjonen har et årlig fødselstall på ca. 2000. Det er en større andel patologiske svangerskap, da avdelingen har områdefunksjon for hele Vestre Viken for de høyrisikogravide.

Vi kan tilby:

Utføre legearbeid som lege i spesialisering under veiledning av overordnet lege, i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
Delta i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan og timeplan/ukeplan.
Føre pasientjournal etter gjeldende regler, og kvalitetssikre pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser, samt koding.
Delta i veiledning, supervisjon og kompetanseutvikling av turnusleger og medisinerstudenter.

Ansvar og myndighet:
Ha ansvar for å utføre legearbeid som lege i spesialisering, i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
Ha ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand.
Ha ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner:
Autorisasjon som lege
Være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Forskningskompetanse vil bli vektlagt
For den faste stillingen gjelder følgende:
Avdelingen sikrer rotasjonsordningen innen gynekologi og fødselshjelp etter krav fra spesialistkomiteen.
Avdelingen skal legge til rette for å kunne gjennomføre nødvendige kurs for spesialistgodkjenningen innen avsatt tid.

Avdelingen skal bidra aktivt til å sikre gjennomføring av obligatorisk kirurgisk tjeneste i Vestre Viken etter krav fra spesialistkomiteen.

Vikariatene gjelder fra:
01.09.16 - 31.08.17 (1 vikariat)
01.09.16 - 31.05.17 (1 vikariat)
01.09.16 - 31.12.16 (3 vikariater)

Den faste stillingen gjelder fra 01.06.16. Ved intern rekruttering fra en tidligere 4-års stilling blir neste faste stilling behandlet ut fra samme søkergruppe.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Avdelingssjef/avdelingsoverlege Marieke Claessen, tlf: +47 32 80 32 10, mobil: +47 41 45 36 58

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no