SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lärare

Kontraktstype: Tillsvidare

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kristianstad

Arbeidsgiver: Kristianstad Kommun

Ref.kode: BUF:2015:444

Søknadsfrist: 2015-11-04

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Lärare åk 1-6 Sv/Eng, Bild, Musik m.m, Resursskola

i söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Resursskolan vänder sig till elever som har särskilda behov av anpassning och som inte kan följa den ordinarie undervisningen. Därför söker vi Dig som har intresse och kunskaper i arbete med elever som har sociala eller emotionella svårigheter, eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Resursskolan är en del av den ordinarie grundskolan. Uppdraget vilar därför på samma nationella och lokala styrdokument som grundskolor i övrigt. Vi förväntar oss att Du har goda insikter i skolans uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Du har intresse i arbete kring elever med koncentrations-, uppmärksamhets- och samspelssvårigheter och kunskap om olika inlärningssvårigheter.

Resursskolans enheter är utspridda inom hela Kristianstads kommun, vilket kräver förståelse för organisationens individuella karaktär samt en god samarbetsförmåga.

Arbetsuppgifter:

Du kommer undervisa i årskurs 1-6 i ämnena Sv/Eng, Bild, Musik, samt Idrott och hälsa. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du är lärare och ledare under hela din arbetsdag både i och utanför klassrummet.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Alternativa läroverktyg ingår som en naturlig del i ditt arbete. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå och med fokus på barnets bästa. Det ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. För planering och utveckling är det viktigt att du håller dig á jour inom ungdomskultur, aktuell forskning och nyhetsrapportering.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens vidareutveckling. Till stöd vid skapande av bra undervisning använder du formativ och summativ bedömning.

Via dialog skapar du goda relationer till elever, vårdnadshavare, kollegor och övriga samarbetspartners som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. Du tar ansvar för din arbetstid och din kompetensutveckling genom att planera på både kort och långsikt.

Kvalifikationer:
Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-6 i ämnena Sv/Eng, Bild samt Idrott och hälsa samt erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar. Du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd och dina lektioner präglas av arbetsro och lust att lära. Uppstår konflikter har du förmåga att stödja eleverna i att hantera dessa. Du har kunskap, förståelse samt intresse för elever med bland annat diagnos inom AST samt förmåga att möta föräldrar och andra instanser kring eleven. Har du kunskap/erfarenhet av autismspektrumtillstånd anses detta meriterande. Du kan organisera och strukturera arbetet utifrån angivna mål och kan med tydlighet beskriva för eleverna vad som förväntas av dem. Vidare har du fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap samt har förmåga att ta ledarskapet både i som utanför klassrummet.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du håller dig uppdaterad om ungdomars kultur, händelser i omvärlden samt aktuell forskning och på ett naturligt sätt väver du in det i din undervisning. Utifrån ditt engagemang och genuina intresse för skolans värld i kombination med kritisk analys av både det egna som arbetsgruppens arbete bidrar du till ständig utveckling av verksamheten.

God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs. Som person är du kommunikativ, lyhörd och lojal mot fattade beslut samt väl förtrogen och lever upp till yrkesetiska principer för lärare.

Då tunga lyft kan förekomma krävs fysisk lämplighet.
B-körkort är ett krav.

Anställningsvillkor:
Tillsvidare, 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

För facklig information, ta kontakt med:
Lars Ek, Lärarförbundet, 0733-13 87 59
Eva Ekblad-Johansson, Lärarförbundet, 0733-58 28 63
Niklas Johansson, Lärarnas Riksförbund, 044-30 92 47

Sista ansökningsdatum
2015-11-04

Till din ansökan skall du bifoga
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Övrigt:
När sökande erbjudits anställning ska den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter visa ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Kristianstads kommun rökfri arbetstid.

Är du intresserad:
Du söker tjänsten via knappen-Sök tjänst-längst ner i annonsen. Du måste logga in.
Söker du via Arbetsförmedlingen går du in på www.kristianstad.se/jobb eller ansökan via extern webbplats.

Söker du internt måste du ha fyllt i din e-postadress i Heroma Självservice, under Personligt, Namn & Adress.
Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, ta kontakt med Handläggare Malin Josefsson på 044-13 60 14.

Välkommen med din ansökan!

För mer information, ta kontakt med:

Kontaktperson:

Monika Czech, Rektor,, tlf: 044/0733-13 48 30
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no