SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Helsesøster

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: 100%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: 649-650

Søknadsfrist: 20-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Ledige helsesøsterstillinger ved Tana helsestasjon

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Helsestasjonen i Tana kommune har i dag 2 stillinger som helsesøster og 20% helsestasjonslege. Helsestasjon er samorganisert med legekontor og fysioterapitjenesten i virksomheten helsetjenester.

Helsestasjonen har følgende ledige stillinger:

ID 650 – Fast 100 % stilling

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse

ID 649 – Vikariat 100 % stilling

Vikariatet er ledig for snarlig tiltredelse og til og med 31.12.17, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:
oppfølging av barn og familie
skolehelsetjeneste
migrasjonshelse/arbeid med flyktninger
smittevernsarbeid og vaksinering
psykososialt arbeid
gjennomføring av helsevurderinger og oppfølging
informasjonsarbeid/helseopplysning/ undervisning
retteleging på individ og gruppenivå
arbeid i tverrfaglig team

Utdanning og kvalifikasjoner som kreves:
Offentlig godkjent helsesøster
I vikariat kan offentlig godkjent sykepleier vurderes
IKT-kunnskaper
Førerkort kl.B

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Selvstendig, men med gode samarbeidsevner
Være bidragstyrer til et godt arbeidsmiljø
Gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:
konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale.

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd, jf. Helsepersonelloven § 20a første ledd må tilfredsstillende politiattest fremlegges.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Konstituert virksomhetsleder for helsetjenester Anu Saari, tlf: +47 464 00 203, e-post: Klikk her

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no