SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Avdelingssjef

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Sandvika

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3388452785

Søknadsfrist: 18-04-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

Avdelingssjef - Bærum DPS

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling. Vi har 9 230 medarbeidere, et budsjett på 9,1 milliarder i året og hovedadministrasjon i Drammen. Vestre Viken er organisert i åtte klinikker, med virksomhet på de fire somatiske sykehusene, Hallingdal sjukestugu, 17 ambulansestasjoner og en rekke større og mindre behandlingssteder innen psykisk helse og rus.

Er du den dyktige lederen vi ser etter?

Bærum distrikts-psykiatriske senter (DPS) består av to polikliniske seksjoner med integrert behandling av psykisk helse og rusproblematikk, lokalisert i Sandvika, og en døgnseksjon med tre poster i Dr. Høstsvei på Gjettum.

Avdelingen har en rekke spesialteam for behandling av ulike lidelser; ambulant, poliklinisk eller ved døgnopphold. Avdelingen har også ansvaret for spesialisert behandling innen psykisk helse og rus til innsatte på Ila landsfengsel, samt liaisontjenester til Bærum sykehus. Avdelingen tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser og rusavhengighet til den voksne befolkningen i Bærum. I tillegg har de et særskilt tilbud for voksne i hele Vestre Vikens opptaksområde om utredning og behandling av tvangslidelser (OCD).

Arbeidsoppgaver:
Drifts- og resultatansvar for fag, personal og økonomi

Videre utvikling og organisering av DPSet og samarbeidet internt i klinikken

Tett samarbeid med øvrige avdelinger for å utvikle helhetlige tilbud

Bidra aktivt i klinikkdirektørens ledergruppe

God dialog og samhandling med Bærum kommune

Kvalifikasjoner:
Vi søker etter en erfaren leder, som kan bidra til kontinuitet og videreutvikling basert på de gode resultatene som er oppnådd til nå

Du er innstilt på både å ta ansvar for egen enhet og også bidra aktivt inn i klinikkens ledergruppe for den samlede utviklingen at klinikkens tilbud

Du evner å ha fokus på pasientforløp og gode behandlingsprosesser

Du har erfaring fra spesialisthelsetjenesten

Du har god innsikt i samspillet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Du har et godt nettverk og evner å utvide dette i og utenfor Vestre Viken

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdannelse:
Psykiater/lege

Psykolog

Helsepersonell med høgskoleutdanning

Annen relevant utdanning på høgskole/universitet

Ønskelig med både psykisk helsefag og lederutdanning/erfaring

Personlige egenskaper:
Solide lederegenskaper

Samarbeidsevne, rolleforståelse og lojalitet til styringskrav

Trygghet i forhold til stå i krysspress, være ryddig og ha beslutningskraft

Pådriver for god faglig utvikling av senteret

Tørre å gå nye veier/gå foran, være modig

Forplikte seg til fellesskapet i ledergruppen

Være åpen, se klinikken som helhet, ikke bare sin avdeling

God på samspill med andre avdelinger og ledere

Evne til å balansere ressurser og kapasitet

Kjenne avdelingen på pulsen, være «på» hele tiden

God evne til å prioritere

Profesjonsnøytral, en leder for alle faggrupper

Evne til å beherske opptreden i media når nødvendig

Vi tilbyr:
En fremoverlent og resultatorientert organisasjon med høye ambisjoner

Gode ideer og kreativitet blir tatt godt imot

Det er en god ledergruppe å komme inn i

Bærum DPS har godt ømdømme, med gode ledere og ansatte

God og konstruktiv kontakt med vernetjeneste/tillitsvalgt

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

klinikkdirektør Kirsten Hørthe ved Hans-Jørgen Gylder, tlf: +47 993 72 993

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no