SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Helsepersonell

Stillinger: 4

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: 100%

Lønn: 586-589

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Søknadsfrist: 05-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Ledige stillinger ved Tana hjemmetjenester

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Avdeling for hjemmetjenester består av hjemmetjenester med omsorgsboliger. Avdelingen har følgende ledige stillinger:

ID 584 – Fast 21,12 % stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider

Stillingen er ledig for tiltredelse etter nærmere avtale/etter at ny turnus iverksettes

Stillingen er for tiden:
arbeidssted ved omsorgsboligene, tredelt turnus med arbeid annen hver helg

bUtdanning og kvalifikasjonskrav:/b>
Norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider

Andre med relevant erfaring kan også komme med i betraktning

Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk

Personlig egnethet er viktig

Grunnleggende datakunnskaper

Kjennskap til programmet Profil

Gode samarbeidsevner

Førerkort kl. B

ID 586 – Fast 100 % stilling som sykepleier:
Stilingen er ledig for snarlig tiltredelse

Stillingen er for tiden:
arbeidssted ved omsorgsboligene, todelt turnus med arbeid hver tredje helg

ID 587 – Vikariat 100 % stilling som sykepleier:

Vikariatet er ledig for perioden 20.6.16 – 31.7.17

Stillingen er for tiden: arbeidssted i hjemmesykepleie, todelt turnus med arbeid hver tredje helg

ID 598 – Vikariat 100 % stilling som sykepleier

Vikariatet er ledig for perioden 1.6.16 – 31.10.16

Stillinen er for tiden tiden:
arbeidssted i hjemmesykepleie, todelt turnus med arbeid hver tredje helg

Utdanning og kvalifikasjonskrav for sykepleierstillinger:
Offentlig godkjent sykepleier

Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk

Grunnleggende datakunnskaper

Kjennskap til programmet Profil

Personlig egnethet vedlegges

Gode samarbeidsevner

Evnen til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø

Førerkort kl.B

Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 5. juni 2016

For mer informasjon:

Kontaktperson:

virksomhetsleder Kati Kannisto, tlf: +47 455 17 731, e-post: Klikk her

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no