SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Stillinger: 7

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 50-100%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: 591-592-593

Søknadsfrist: 20-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Ledige undervisningsstillinger i Tana kommune

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting, kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, og samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk.

Fra neste skoleår er det ledige stillinger ved Boftsa oppvekstsenter, Seida skole og Deanu sámeskuvla.

ID 591 - Undervisningsstillinger ved Boftsa oppvekstsenter:

Skolen er 1-10 skole med ca. 45 elever, og sammen med barnehagen utgjør den et oppvekstsenter som ligger 22 km fra kommunesenteret. Undervisningsspråket er norsk.

Skolen har ledig inntil 2,5 undervisningsstillinger i vikariat, hvor av dette inntil en stilling kan bli fast.

Fagønsker:
norsk, matematikk og engelsk på 1. – 4. trin

Kontaktperson: Rektor Heidi Wilsgård, tlf. 455 17 761

ID 592 - Undervisningsstillinger ved Seida skole:
Seida skole er 1-10 skole med ca. 120 elever. Undervisningsspråket er norsk. Seida skole flytter inn i ny skole ved Tana bru høsten 2016. Skolen har ledig inntil 2 lærerstillinger i årsvikariat.

Fagønsker:
norsk på ungdomstrinnet og alle øvrige fag i 5. – 10. klasse.

Kontaktperson: Rektor Else Marie Seim, tlf. 455 17 791

ID 593 – Undervisningsstillinger ved Deanu sámeskuvla:
Deanu sámeskuvllas lea rabas gitta 2,5 oahpaheaddji virggi skuvlajahkái 2016 – 17. Sáhttet šaddat fásta virggit. Fágasaváldagat: matematihkka, dárogiella ja eaŋgalas. Skuvllas leat oktiibuot 93 oahppi 1.-10.ceahkis. Oahpahusgiella lea sámegiella. Dat gii biddjo virgái ferte máhttit sámegiela sihke njálmmálaččat ja čálalaččat.

Skolen er 1-10 skole med ca. 93 elever og holder til i nye lokaler ved Tana bru. Samisk er undervisningsspråk, og tospråklighetspedagogikk og flerkulturell tenking er fundamentet for skolens virksomhet. De som tilsettes ved skolen må beherske samisk muntlig og skriftlig.

Deanu sámeskuvla har ledig inntil 2,5 lærerstilling i vikariat for skoleåret 2016/2017. Kan bli faste stillinger

Fagønsker:
matematikk, norsk, engelsk.

Gulahallanolmmoš/ kontaktperson: Rektor Berit Ranveig Nilssen, tlf. 455 17 781

Vi ønsker at du - har relevant faglig og pedagogisk utdanning - er selvstendig, men også viser stor evne til samarbeid og fleksibilitet - har en praktisk, variert og motiverende undervisningsform - har gode skriftlige og muntlige samiskferdigheter

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

De som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest iht. Oppl. § 10-9. Det kreves godkjent utdanning iht. Opplæringslovens kap. 10 med forskrift.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad, CV, og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens

hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse:

Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist er 20. april 2016

Nærmere opplysninger ved

Kontaktperson:

Rektor Heidi Wilsgård, tlf: +47 455 17 761

Kontaktperson:

Rektor Else Marie Seim, tlf: +47 455 17 79

Kontaktperson:

Rektor Berit Ranveig Nilssen, tlf: +47 455 17 781

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no