SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lærer

Stillinger: 5

Kontraktstype: Fast stilling og Vikariat

Stillingsprosent: 40-100%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: 606-608

Søknadsfrist: 04-07-2016

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Ledige undervisningsstillinger i Tana kommune

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting, kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, og samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk.

Fra neste skoleår er følgende ledige stillinger innen skolesektor:

ID 606 – Vikariat 100% lærerstilling ved Deanu sámeskuvla:

Deanu sámeskuvllas lea rabas 1 oahpaheaddji virggi skuvlajahkái 2016 – 17. Fágasávaldagat: matematihkka, dárogiella ja eaŋgals smávvaskuvla dásis (1.-7. ceahkis).

Skuvllas leat oktiibuot 93 oahppi 1.-10. ceahkis ja lea Deanušalddis. Oahpahusgiella lea sámegiella. Dat gii biddjo virgái ferte máhttit sámegiela sihke njálmmálaččat ja čálalaččat.

Deanu sámeskuvla har ledig 1 lærerstilling i vikariat for skoleåret 2016/2017. Fagønsker: matematikk, norsk, engelsk på barnetrinnet (1.-7. trinn).

Skolen er 1-10 skole med ca. 93 elever ved Tana bru. Samisk er undervisningsspråk. De som tilsettes ved skolen må beherske samisk muntlig og skriftlig.

Gulahallanolmmoš/ kontaktperson:
Rektor Berit Ranveig Nilssen, tlf. 455 17 781

ID 607:
Vikariat inntil 3 undervisningsstillinger ved Deanu sámeskuvla/ andre grunnskoler

Lea rabas gitta 3 oahpaheaddji virggi skuvlajahkái 2016 – 17. Eaktun virggiide lea ahte Sirpmá skuvlla prošeakta ruhtaduvvo. Fágasávaldagat: matematihkka, dárogiella ja eaŋgals smávvaskuvla dásis (1.-7. ceahkis). Jos siskkáldas sirdin eará Deanu skuvllain, de lea rabas virgi eará Deanu skuvllain. Eará Deanu vuođđoskuvllaid gealbogáibádus lea dábálaš vuođđoskuvla oahpaheaddjioahppu.

Skuvllas leat oktiibuot 93 oahppi 1.-10. Ceahkis ja lea Deanušalddis. Oahpahusgiella lea sámegiella. Dat gii biddjo virgái ferte máhttit sámegiela sihke njálmmálaččat ja čálalaččat.

Deanu sámeskuvla har ledig inntil 3 lærerstilling i vikariat for skoleåret 2016/2017. Forutsetning for stillingene er prosjektet Sirma skole finansieres. Fagønsker: matematikk, norsk, engelsk på barnetrinnet (1.-7. trinn). Dersom intern overføring fra andre grunnskoler i Tana kommune til prosjektet Sirma skole, så er det ledig lærerstilling ved andre grunnskoler i Tana. På andre grunnskoler i Tana kommune er kompetansekravet allmennlærer for grunnskolen.

Deanu sámeskuvla er 1-10 skole med ca. 93 elever ved Tana bru. Samisk er undervisningsspråk. De som tilsettes ved skolen må beherske samisk muntlig og skriftlig.

Gulahallanolmmoš/ kontaktperson:
Rektor Berit Ranveig Nilssen, tlf. 455 17 781

ID 608:
Vikariat 40 % assistent stilling ved Deanu sámeskuvla

Deanu sámeskuvla lea rabas 40 % assisteanta virgi 01.08.2016 - 31.07.2017. Árvvoštallo galgá go sisttisdoallat kántorassisteantan.

Skuvla sávvá čuovvovaš gelbbolašvuođa:
- Sámegiela njálmmálaš ja čálalaš máhttu

- Buorre fysalaš

- Vásáhus bargat mánáin

- Gáibida kreativitehta

Deanu sámeskuvla har ledig midlertidig 40 % assistent stilling i perioden 01.08.2016 - 31.07.2017. Det vurderes om stillingen skal kombineres som kontorassistent.

Skolen ønsker søkere med følgende kompetanse:
- Samisk muntlig og skriftlige ferdigheter.

- God fysisk form.

- Tidligere erfaring med barn vektlegges.

- Det vil kreves kreativitet.

Gulahallanolmmoš/ kontaktperson:
Rektor Berit Ranveig Nilssen, tlf. 455 17 781

Vi ønsker at du - har relevant faglig og pedagogisk utdanning - er selvstendig, men også viser stor evne til samarbeid og fleksibilitet - har en praktisk, variert og motiverende undervisningsform - har gode skriftlige og muntlige samiskferdigheter

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

De som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest iht. Oppl. § 10-9. Det kreves godkjent utdanning iht. Opplæringslovens kap. 10 med forskrift.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad, CV, og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 4.juli 2016

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no