SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Undervisnings personell

Stillinger: 14

Kontraktstype: Fast og vikarait

Stillingsprosent: Heltid-Deltid

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: 633-655

Søknadsfrist: 26-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Ledige undervisningsstillinger i Tana kommune

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting, kultur og næringsliv.

Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, og samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Fra neste skoleår er det ledige stillinger ved Boftsa oppvekstsenter, Tanabru skole og Deanu sámeskuvla.

Vi kan tilby:

Skolen er 1-7 skole med ca. 31 elever, og sammen med barnehagen utgjør den et oppvekstsenter som ligger 21 km fra kommunesenteret. Undervisningsspråket er norsk.

Skolen har ledig inntil 3,5 undervisningsstillinger, hvor av dette inntil 2 stilling kan bli oppsigelige for skoleåret 2017/2018.

Fagønsker: norsk, matematikk, engelsk på 1. – 4. trinn og finsk for 1.-7.trinn

Kontaktperson:
Rektor Heidi Wilsgård, tlf. 455 17 761

ID 634 - Undervisningsstillinger ved Tanabru skole:

Tanabru skole er en 1 til 10 skole med 120 elever. Skolen holder til i nye lokaler ved Tana bru.

Vi har følgende ledige stillinger for skoleåret 2017/2018:

100% fast stilling som inspektør – Stillingen består av 50% inspektør og 50 % undervisning.

Inntil 3 faste stillinger som lærer – til en av stillingene vil det i tillegg til vanlig undervisning være oppgave som fast vikar.

Inntil 2 stillinger som lærer - årsvikariat

For skoleåret 2017/2018 ledig 20 % stilling som morsmålslærer i arabisk

Vi trenger lærere som kan undervise i samisk og finsk som andrespråk og lærere som kan dekke alle fag i grunnskolen.

Kontaktperson:
Rektor Else Marie Seim, tlf. 455 17 791

ID 635 – Undervisningsstillinger ved Deanu sámeskuvla:
Deanu sámeskuvllas lea rabas gitta 4 sadjásaš oahpaheaddji virggi skuvlajahkái 2017/2018.

Fágasaváldagat: matematihkka, dárogiella ja eaŋgalas.

Skuvllas leat sullii 90 oahppi 1.-10.ceahkis.

Oahpahusgiella lea sámegiella. Dat gii biddjo virgái ferte máhttit sámegiela sihke njálmmálaččat ja čálalaččat.

Deanu sámeskuvla har ledig inntil 4 lærerstilling i vikariat og for skoleåret 2017/2018.

Fagønsker: engelsk, norsk, matematikk.

Skolen er en 1 – 10 skole med ca 90 elever.

Undervisningsspråket er samisk. De som tilsettes må beherske samisk både muntlig og skriftlig.

Skuvlla gulahallanolmmoš/Skolens kontaktperson:
Rektor Berit Ranveig Nilssen, tlf 455 17781

Generelle krav til den som tilsettes:
Vi ønsker at du - har relevant faglig og pedagogisk utdanning - er selvstendig, men også viser stor evne til samarbeid og fleksibilitet - har en praktisk, variert og motiverende undervisningsform - har gode skriftlige og muntlige samiskferdigheter

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

De som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest iht. Oppl. § 10-9. Det kreves godkjent utdanning iht. Opplæringslovens kap. 10 med forskrift.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad, CV, og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no