SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kongsberg

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3063652753

Søknadsfrist: 25-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

Lege i spesialisering (vikariat) - BUPA Kongsberg BUP

BUPA, med ca. 330 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. BUPA består av 10 seksjoner: 5 poliklinikker, Seksjon for ø.hjelp, Nevropsykiatrisk seksjon, Intermediær-enhet for ungdom (Fjellbrott), Langtids-enhet for ungdom (Bjerketun) og seksjon ambulant familie-enhet. Avdelingen driver aktivt egen prosjektutvikling og klinisk forskning. Det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken.

Opptaksområdet for avdelingen har ca 105.000 barn og unge i 25 kommuner:

Kongsberg BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Poliklinikken har 17 fagstillinger og vel 11 500 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA, DPS og barneavdeling. Poliklinikken har overlege i full stilling og to LiS-hjemler for lege. Poliklinikken er godkjent for inntil 2 år tellende tjeneste.
Til stillingene ligger deltagelse i ø.hjelp-vaktordning (hjemmevakt) for BUPA-Vestre Viken.

100 % vikariat for lege i spesialisering bed barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Kongsberg. Vikariatet er ledig i 18 måneder fra september 2016.

Det er et aktivt og solid legemiljø i avdelingen med totalt 30 legestillinger. Oppgavene for legene er varierte og faglig utfordrende i et fagmiljø som legger vekt på hele bredden i faget og en forståelse av barn og unges psykiske vansker ut ifra en bio-psyko-sosial modell. Det er etablert gode rutiner for internundervisning med jevnlig oppdatering på ny forskning i feltet.

Ved BUP Kongsberg er vi opptatte av de utfordringer som ligger i å utforme et godt allmennpsykiatrisk tilbud til barn og unge i vårt lokalsykehusområde. I tillegg til behandling er utredning, diagnostisering og samarbeid, konsultasjon og veiledning i forhold til kommunale instanser viktige arbeidsområder.

Krav til søker:
lege med norsk autorisasjon

Forøvrig vektlegges:
personlig egnethet og samarbeidsevne
beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
Politiattest må foreligge for ansettelse

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

seksjonsleder Marit Steigre, tlf: +47 32 72 58 80

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no