SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Helsepersonell

Stillinger: 20

Kontraktstype: Sommerjobb

Stillingsprosent: 100%

Sted: Mandal

Arbeidsgiver: Mandal kommune

Ref.kode: St.id. 1270

Søknadsfrist: 31-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Mandal kommune på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sommervikarer 2017 - Helse og omsorg

Helse og omsorgsenhetene skal avvikle ferien i perioden 19.06 – 13.08.17. Vi er primært interessert i personer som kan binde seg for hele perioden – men minimum 6 uker. Det er behov for sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, miljøarbeidere og fagarbeidere. Studenter av alle kategorier, samt assistenter.

Gjelder alle typer vakter: dag, kveld og natt. Erfaring teller. Det gis et bonustillegg for off. godkjente sykepleiere og vernepleiere som jobber 8 uker sammenhengende – med kr. 20 000,-.Velkommen som søker!

Det er kun St.id. 1270 som gjelder for søknad som sommervikar i Helse og omsorg. Det er derfor VIKTIG at du setter på ønsket arbeidssted - i prioritert rekkefølge. Vi trenger vikarer for dags-kvelds- og nattevakter på følgende enheter.

Enhet for Hjemmebaserte tjenester:

Enheten tilbyr tjenester i hjemmet (hjemmesykepleie/hjemmehjelp) til eldre og funksjonshemmede og består av sonene Ulvegjelet, Vestnes, Sentrum og Holum. Søkere til hjemtjenesten må ha sertifikat og evt.
disponere bil.

Enhet for Institusjonsbaserte tjenester:
Enheten består av fem sykehjemsavdelinger samt dagsenter og sentralkjøkken.

Avdeling 1 er korttidsavdeling.
Avdeling 2 og 3 er vanlige pleieavdelinger.
Avdeling 4 er demensavdeling
Avdeling 5 er både pleie og skjermet avdeling.
Stillingene på sykehjemmets avdelinger gjelder både pleie, renhold og institusjonskjøkken.

Enhet for Miljøterapeutiske tjenester:
Enheten tilbyr målrettet miljøarbeid og består av avdelingene Hesland, Solhøgda, Skinsnes og Psykisk helse og rus.

Hesland, Solhøgda og Skinsens har utviklingshemmede som største brukergruppe.
Avdeling for Psykisk helse og rus arbeider med psykisk lidelse, rus og boligsosial oppfølging.
Politiattest av nyere dato (max 3 mnd.) kreves for søkere til stillinger innenfor miljøterapeutiske tjenester.

Familiens hus:
Det er behov for miljøterapeuter, fagarbeidere og studenter med barnefaglig eller sosialfaglig bakgrunn til bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Avdelingene EM bolig og EM ung drifter boliger for enslige mindreårige flyktninger i alderen 12-23 år. Vi søker trygge, erfarne voksne til å skape et godt hjem for barna og ungdommene. Om sommeren legges det vekt på gode fritidsaktiviteter. Det er ønskelig med sommervikarer som kan binde seg for hele perioden. Det er to-delt turnus med våken nattevakt i begge avdelingene. Politiattest kreves ved tilbud om stillingene. Søkere må ha sertifikat. For flere opplysninger kan avdelingsleder Kari Slettan kontaktes på telefon 901 83 232 eller på epost kari.slettan@mandal.kommune.no.

For alle stillinger gjelder:
Søkere må beherske norsk språk og gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig.
Søkere må være fylt 18 år.
Det gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår for stillingene, herunder 2 % pensjonstilskudd. Det utarbeides offentlig søkerliste ved tilsettingsprosessen.

Søknaden sendes elektronisk

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Opplysninger om sommervikarer i Helse og omsorg ring, tlf: +47 38 27 30 00
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no