SkanPers kommunikation
headerlogo
EXPIRED
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Marinbiolog

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Bergen

Arbeidsgiver: Multiconsult AS

Søknadsfrist: 11-12-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Marinbiolog- Bergen, Tromsø, Ålesund eller Trondheim

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

Vi har økende mengde oppdrag som krever kompetanse innen marine økosystemer og biologisk mangfold, og søker derfor medarbeider med bakgrunn innen marinbiologi eller tilsvarende, gjerne med noen års praksis fra rådgivningsvirksomhet.

Stillingsbeskrivelse:

Stillingen vil bli knyttet til en av våre GEO-avdelinger som omfatter fagfeltene miljøgeologi, geoteknikk, bergteknikk, grunnundersøkelser, geolab og måletjenester. Kontorsted bestemmes etter nærmere avtale, men mest aktuelt er kontorsted i Bergen, Ålesund, Trondheim eller Tromsø. Som medarbeider i Multiconsult vil du bli del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor mange fagfelt, og med mange tverrfaglige utfordringer.

Våre marine oppdrag inkluderer ofte følgende arbeidsoppgaver:
Vannforskriften – vurdering av økologisk og kjemisk tilstand og kartlegging av fjæresamfunn med multimetrisk indeks og bløtbunnsfaunaundersøkelser
Marine naturtypekartlegginger og kartlegging av biologisk mangfold i sjø med ROV
Konsekvensvurderinger av tiltak i strand og sjø
Risikovurdering av forurensning i sjø og konsekvenser for naturmangfold
Naturmangfoldloven
Utarbeiding av overvåkingsprogram og resipientundersøkelser, samt utføring av disse
Avhengig av erfaring vil dine arbeidsoppgaver spenne fra rådgivning og prosjektering til oppdragsledelse og kundeoppfølging. Som medarbeider hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag.

Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Kystverket, Statens vegvesen, kommuner, offentlige og private utbyggere på land og på sjø. Arbeidsoppgavene vil kunne bli i hele landet. Avhengig av oppdragsmengde og interesser kan det også være aktuelt å delta på prosjekter internasjonalt.

Kvalifikasjoner:
Høyere utdanning fra universitet, ingeniørhøyskole eller tilsvarende med relevant fagvalg
Faglig bakgrunn innen ett eller flere av emnene; marinbiologi, marin flora/fauna, sediment/bløtbunnsfauna, prøvetaking og vurdering
God kjennskap til Vannforskriften, DN-Håndbok 19, norske rødlister
Minimum 3 års relevant erfaring
Kjennskap til og bruk av AutoCad eller ArcGIS
Førerkort for bil
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
Selvstendig, fleksibel og omgjengelig med evne til å jobbe i team
Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
God tverrfaglig forståelse og kunne takle grensesnitt mot andre fagområder og prosjektaktører
Være løsningsorientert og ha en praktisk tilnærming til oppgavene
Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
Glad i reising og feltarbeid

Multiconsult tilbyr:
Utviklende og interessante arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling
Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
Fleksibel arbeidstid
Fem uker ferie, samt fri i romjul og påske
Firmahytter
Aktivt bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Seksjonsleder for miljøgeologi, tlf: +47 776 06 953, e-post: Klikk her

Multiconsult

er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom 45 kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

Multiconsult utmerker seg spesielt gjennom sitt mangfold av fagområder der vi er spisskompetente. Gjennom vår bedriftskultur stimulerer vi de ansattes profesjonelle utvikling og verner om deres mulighet til å kombinere jobb og privatliv.

Multiconsult Sør-Vest holder til i trivelige lokaler på Forus og består av omlag 120 engasjerte og innovative medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Vår avdeling GEO har i dag 19 ansatte innenfor geoteknikk, ingeniørgeologi og bergteknikk, miljøgeologi, samt grunnundersøkelser. Vi har 2 borerigger som utfører grunnundersøkelser og et laboratorium for enkle geotekniske analyser.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no