SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut

Stillinger: 3

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 25%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3111692976

Søknadsfrist: 26-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Miljøterapeut 3.årig, helg - Lunden miljøarbeidertjeneste

Lunden miljøarbeidertjeneste er organisert under Bolig og dagtilbud. Avdelingens tjenestesteder yter heldøgns omsorgstjenester i samlokaliserte boliger og dagsentervirksomhet. Tjenestene våre er rettet mot voksne med ulike funksjonshemninger.

Lunden miljøarbeidertjeneste yter tjenester til seks personer med utviklingshemming/autisme og sammensatt problematferd. Brukerne har variert bistandsbehov og mottar individuelt tilrettelagt tilbud av høy faglig kvalitet.

Vi arbeider systematisk etter prinsippene for målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk metodikk. Som ny medarbeider, med friske øyne, forventer vi at nettopp du vil være med på å berike denne utviklingen.

Vi tilstreber et høyt yrkesetisk og faglig nivå vi kan være stolte av, og et spennende og inkluderende arbeidsmiljø. Kompetanse per dags dato er 5 vernepleiere og 11 miljøterapeuter med helse- og sosialfaglig utdanning på høyskole- og universitetsnivå. Vi har også flere ansatte med utdanning i helsfagarbeid og ufaglærte med både kort og lang realkompetanse.

Arbeidsoppgaver:

Sørge for at tjenester er i henhold til lover, kommunale retningslinjer og rammer.
Ivareta bydelens krav til dokumentasjon og internkontroll
Gi systematisk veiledning og opplæring til annet personal og dokumentere dette.
Samarbeide med pårørende/verge og andre nærpersoner for å ivareta brukers vedtatte målsettinger, behov og rettigheter.
Samarbeide med og rapportere til basisgruppe.
Delta i direkte bistand hos bruker og være en god rollemodell i utøvelse av målrettet miljøarbeid ved tjenestestedet.
Være lojal mot tiltak og vedtak slik de er fattet og ha ambisjoner for tjenestestedets utvikling.
Inneha rolle som ansvarsvakt.
Ta ansvar for egen utvikling og allmenn trivsel på arbeidsplassen.

Kvalifikasjoner:
Bachelor innen helse- og sosialfag. Andre relevante bachelorgrader fra høgskole eller universitet kan vurderes.
Relevant erfaring fra vår målgruppe.
Beherske IKT som verktøy.
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og søkere fra land utenfor Norden må minimum ha bestått nasjonal prøve i norsk, trinn 3.
Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Personlige egenskaper:
Engasjement for brukergruppa.
Ha evnen til både å jobbe selvstendig og i team, samt ta initiativ.
Vi søker deg som er løsningsorientert og ansvarsbevisst, samt har evnen til å jobbe målrettet.
Inneha evnen til fleksibilitet.
Være en positiv kultur -og holdningsbærer.
Personlig egnethet vektlegges.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Ltr 23 - 35 / kr. 385 750,- til kr. 459 800,-
Gode påvirkningsmuligheter og spennende faglige utfordringer
Faglig engasjerte medarbeidere og et inkluderende arbeidsmiljø
Relevante kurs
Fagsamlinger og intern opplæring
Veiledning fra basisgruppe og vernepleierkonsulent
Todelt turnus og arbeid hver 2. helg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ann - Elisabeth Sæther teamleder, tlf: +47 23 43 93 45

Kontaktperson:

Stig Svan styrer, tlf: +47 23 43 93 44

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no