SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeut

Stillinger: 13

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 80-100%

Sted: kristiansand

Arbeidsgiver: kristiansand kommune

Ref.kode: 3086881096

Søknadsfrist: 12-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg kristiansand kommune på:

Facebook
LinkedIn

Miljøterapeut inntil 100%, Enslige mindreårige flyktninger - Oppvekst barne- og familietjenester

Barne- og familietjenester inneholder helsestasjons- og skolehelsetjenester, barnevern og tjenesten for enslige mindreårige flyktninger. Tjenester for enslige mindreårige flyktninger består i dag av seks hus, et oppfølgingsteam og en klubb.

Vi er en tjeneste i vekst og skal utvide virksomheten med 5 hus. Stillingene vil være i et av husene i tjenesten. Husene er spredt i kommunen. Noen av husene er for ungdom som har litt ekstra utfordringer med livet sitt. Her er det nødvendig med ansatte som kan stå i utfordringer.

Stillingene vil være i størrelse 80-100%. Noen av stillingene vil ha deler av stillingsprosenten som vikarpool. Kun elektroniske søknader blir behandlet.

Arbeidsoppgaver:

Turnus med arbeid 3. hver helg.
Målrettet miljøarbeid i form av planlegging, skriftliggjøring, gjennomføring og evaluering.
Veiledning/faglig oppfølging av øvrig personale, samt være en faglig pådriver.
Ivareta delegerte oppgaver fra leder.
Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
Gi praktisk bistand og veiledning til ungdommene i deres hjem.
Praktiske oppgaver i avdelingen.
Varierte oppgaver som innebærer å skape en trygghet for den enkelte ungdom, i tråd med hans/hennes behov.

Kvalifikasjoner:
Minimum 3 år helse- og sosialfaglig og/eller pedagogisk høyskoleutdanning (barnehagelærer og lærerutdannet).
Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse.
Ønskelig med erfaring fra arbeid innen psykisk helse.
Erfaring fra turnusarbeid med enslige mindreårige flykninger er ønskelig.
Ønskelig med kjennskap til metoden Traumebevisst Omsorg (TBO).
Ønskelig at søker har gjennomgått kompetansehevingskurs i regi av RVTS.
Ønskelig at søker har gjennomgått minimum grunnleggende kurs innenfor ICDP.
Ønskelig med kompetanse innen miljøterapeutisk arbeid, konfliktforebygging og veiledning.
Ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid.
Ved tilsetting må det fremlegges politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.
Sertifikat for bil er ønskelig.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet som driver for implementering og iverksetting av TBO som metode i virksomheten.
Evne til å jobbe selvstendig og i team og til å steppe inn som avlaster for leder, særlig innenfor det faglige ansvarsområdet.

Vi søker en person som er kreativ, fleksibel og løsningsorientert.
Arbeidet krever stor grad av selvstendighet, men også evne til samarbeid.
Den som ansettes må være trygg på seg selv og må kunne tåle stress.
Motivasjon og engasjement i forhold til flyktningarbeid er avgjørende.
Du er lojal mot beslutninger som er tatt.
Du har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
En variert jobb med mange spennende arbeidsoppgaver.
Lønn etter gjeldende avtaleverk.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Aashild Rosland Andexler avdelingleder, tlf: +47 93219295

Kontaktperson:

Anita Amundsen avdelingsleder, tlf: +47 99041591

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no