SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Professor

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 50%

Sted: Kristiansand

Arbeidsgiver: Universitetet i Agder

Ref.kode: 96/16

Søknadsfrist: 15-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg UIA på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i rytmisk vokalutøving

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 50 % stilling som professor/ førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i rytmisk vokalutøving knyttet til Fakultet for kunstfag. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelsestidspunkt etter avtale.

Fakultet for kunstfag har rundt 500 studenter og 65 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for musikk – klassisk/musikkpedagogikk.

Institutt for rytmisk musikk tilbyr bachelorutdanning i utøvende musikk og faglærerutdanning i musikk. Instituttet tilbyr masterutdanning i utøvende musikk og Music Management samt en ph.d.- utdanning i rytmisk musikk.

I tillegg til undervisning:

i rytmisk vokal, omfatter stillingen undervisning i samspill, låtskriving og andre vokalrelaterte fag. Arbeidsoppgaver innenfor andre musikkfaglige disipliner kan også bli aktuelt, avhengig av den tilsattes kompetanse og instituttets behov. Den som blir ansatt må ha høyere utdanning i musikk og vedkommende må kunne vise til et høyt utøvende nivå som rytmisk sanger. Det er en fordel om den som blir ansatt også kan vise til relevant forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra høyere utdanning. Dersom den som blir ansatt ikke har godkjent pedagogisk utdanning, vil det bli stilt krav om å følge universitetets eget opplegg for universitetspedagogikk. Den som blir ansatt skal undervise både på bachelor- og masternivå. Det kan også bli aktuelt å undervise/veilede på ph.d. nivå. Fakultet for kunstfags FoU-aktiviteter er knyttet til forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid. Den som tilsettes vil knyttes til en av forskningsgruppene innenfor Popular Music Research Unit.

Kriterier for ansettelse i stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor fremgår av, Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner, skriftlig og muntlig formuleringsevne, analytiske evner m.m. Det kreves god arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, prøveundervisning og prøvekonsert. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Søkeren må beherske engelsk skriftlig og muntlig da det vil kunne bli aktuelt med noe undervisning på engelsk.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. På grunn av dagens sammensetning av personale ved instituttet, oppfordres personer med innvandrerbakgrunn og kvinner til å søke.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, professor kode 1013/ dosent kode 1532, ltr. 68-85 (kr.594.400 – 902.100), førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198, ltr. 60-72 (kr.512.700 – 643.900) og universitetslektor kode 1009 ltr. 50-66 (kr 432.700 – 573.700). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker fortrinnsvis at søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende dokumentasjon lastes opp elektronisk som vedlegg til den elektroniske søknaden:
CV
Vitnemål og karakterutskrift for utdanning utover videregående skole. Søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt
Attester
Liste over egne publikasjoner/innspillinger
Publikasjoner/innspillinger/vitenskapelige arbeider (maks. 15) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon.Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15. september 2016

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kontaktperson:

Instituttleder Erik Gunvaldsen, tlf: +47 917 13 715, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Dekanus Per Kvist, tlf: +47 38 14 15 40, e-post: Klikk her

Universitetet i Agder

tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1100 ansatte og omlag 11 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no