SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Overlege

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Drammen

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3040932173

Søknadsfrist: 08-05-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

Rus og avhengighetsmedisin - RAM

100 % fast stilling som overlege i Rus og avhengighetsmedisin -RAM eller annen relevant spesialitet - Avdeling for rus og avhengighet

Avdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner spredt beliggende i sykehusområdet og har tilbud innen avgifting, utredning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering – LAR. Avdelingen arbeider i tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca.140 årsverk.

Det er ledig fast stilling som overlege:

ved Avdeling for rus og avhengighet. Tjenestested vil være ved Døgnseksjon ARA Blakstad. Avdelingen betjener hele Vestre Viken, hvor den organiserer alle døgntilbudene innen TSB i tillegg til Legemiddelassistert rehabilitering i Buskerud.
Avdelingens målgruppe er pasienter over 18 år med tungt misbruk av legale og illegale rusmidler, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser og somatisk sykdom.

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige ble opprettet som eget fagområde innen spesialisthelsetjenesten i forbindelse med rusreformen i 2004. Da spesialiteten innen Rus og avhengighetsmedisin nå er etablert vil kandidat med slik utdanning bli prioritert. Avdelingen arbeider med å bli godkjent som utdanningsinstitusjon for RAM, og overlegen vil få veilederansvar for LIS i RAM.

Det faglige og organisatoriske samarbeidet mellom fagfeltene rus og psykisk helsevern er vektlagt i klinikken og er under stadig utvikling.

Stillingen gir tilgang på kurs og fagutvikling innen områdene rus og psykisk helse. Overlegen arbeider i tett samarbeid med psykologspesialist/psykolog og høyskoleutdannede innen sosial og helsefag.

Avdelingen søker primært etter lege med spesialisering innen Rus og avhengighetsmedisin, men annen relevant spesialitet vil også komme i betraktning. Det er uansett et ønske at søker har erfaring fra arbeid med rusavhengige pasienter. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til avdelingsoverlege Brita Kumle tlf. 976 32 302 eller avdelingssjef Olaf Bergflødt tlf. 948 21 815.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Olaf Bergflødt Avdelingssjef, tlf: +47 32861737

Kontaktperson:

Birgit Kruska Bjerke Avdelingsoverlege, tlf: +47 41599675

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no