SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 80%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Søknadsfrist: 03-04-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

SYKEPLEIER - SENTRUM BEHANDLINGSSENTER

Det er ledig 80% faste stilling som sykepleier/spesialsykepleier ved Sentrum behandlingssenter 6 etasje. Søknadsfrist: 03.04.2017

Nærmere beskrivelse av enheten:

Sentrum behandlingssenter har 60 korttidsplasser fordelt på to etasjer. I september 2016 flyttet enheten inn i nybygde lokaler på revmatismesykehuset med beliggenhet sentralt i Haugesund sentrum. Her er øyeblikkelig hjelp-avdeling, mottaksavdeling, avdeling for lindrende behandling, korttidsavdelinger og rehabiliteringsavdeling.
Vi har to avdelingssykepleiere og fire fagansvarlige sykepleiere i enheten. Ved Sentrum behandlingssenter har vi høy sykepleiedekning, med mange spesialsykepleier innenfor intensiv, palliasjon, anestesi, geriatri og rehabilitering. Enheten har fast ansatte leger, fysio- og ergoterapeuter og dyktige fagarbeidere. Haugesund kommune har etablert et tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet og Haugesund sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert hos oss.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Det er for tiden ledige sykepleierstilling på mottaksavdelingen.
Pasientene kommer oftest fra Helse Fonna med restbehandling.
Pasientene kan ha et komplisert og sammensatt sykdomsbilde, noe som krever høy sykepleierkompetanse.
Som sykepleier hos oss har du ansvar for daglig utførelse og oppfølging av sykepleierfaglige prosedyrer, observasjon og sykepleierdokumentasjon i forhold til tjenestemottakere, og kommunikasjon med pårørende. Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø. For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i den direkte kontakten med pasienten. Du vil mellom annet få ansvar for oppfølging og tilrettelegging av medisinsk tilsyn av pasientene i avdelingen, herunder ordinær prøvetaking.
Videre har du samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper, og ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient.
Du bidrar til kvalitetsutvikling, helse-miljø og sikkerhetsarbeid.
Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer.

Avlønning:
Etter gjeldene tariff

Utdanningskrav:
Du er utdannet sykepleier med norsk autorisasjon.
Det er ønskelig ved videreutdanning/erfaring innen akutt sykepleier eller intensiv sykepleier. Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakke, leser og skriver så godt at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
Fra 01.01.2017 blir det stilt krav om godkjent politiattest for personell i helse og omsorgstjenesten

Personlig egenskaper:
Har gode faglige sykepleiekunnskaper
Er interessert i fagfeltet
Har erfaring med medisinsk teknisk utstyr
Har pasienten i fokus
Har gode kommunikasjonsferdigheter
Er serviceinnstilt og fleksibel
Liker utfordringer og arbeid i et hektisk miljø hvor pasienten er i fokus.

Vi kan tilby:
Høyt sykepleiefaglig kollegium, med mange faglige utfordringer
Tilrettelegging for videreutdanning
Vi er en IA-bedrift
Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr 20.000,+ ytterlige kr 20.000 kr dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Avdelingssykepleier Hanne Christensen, tlf: +47 52 74 38 22, e-post: Klikk her
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no