SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Haugesund

Arbeidsgiver: Haugesund kommune

Søknadsfrist: 25-01-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

SYKEPLEIER/SPESIALSYKEPLEIER - BJØRGENE OMSORGSSENTER

Det er ledig 100% fast stilling som sykepleier/spesialsykepleier ved Bjørgene omsorgssenter, Aldershjem.

Nærmere beskrivelse av enhet/avd.:

Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel, og består av en aldersdement avdeling, en somatisk avdeling og et aldershjem, til sammen 90 pasienter. Vi har fokus på fagutvikling, etikk, refleksjon og personsentrert omsorg. Vårt verdigrunnlag er trygghet, respekt og medbestemmelse. Omsorgssenteret har mange varierte aktiviteter for pasientene, der frivillige bidrar aktivt. Vi samarbeider med høgskoler og videregående skoler og har mange studenter og elever som er utplassert hos oss. Aldershjemmet har 30 pasienter, og avdelingen er inndelt i 2 grupper.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Den ledige stillingen er på aldershjem. Turnus er på dag/kveld med for tiden arbeid hver 3. helg. Sykepleierne ved aldershjemmet har det sykepleierfaglige ansvaret for daglig pleie, omsorg og oppfølging av den enkelte pasient. Muntlig og skriftlig fremstillingsevne er nødvendig, samt gjennomføre tiltak i henhold til tiltaksplaner. Sykepleierne har sykepleierfaglig ansvar i avdelingen. Det er forventet at du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner samt ha kommunikasjon med pårørende. Ved daglig veiledning og refleksjon, jobber vi for å øke trygghet og kvalitet for pasienter og kompetansen til personalet

Avlønning:
I henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.

Utdanningskrav:
Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. Det er ønskelig med videreutdanning i psykiatri eller geriatri. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Det er krav om godkjent politiattest for personell i helse og omsorgstjenesten.

Personlige egenskaper:
Gode faglige sykepleierkunnskaper
Målrettet, systematisk og tåler høyt arbeidstempo
Selvstendig og endringsvillig
Bidra til et godt arbeidsmiljø
Fokus på kvalitet i tjenesten
Gode kommunikasjonsevner, er reflektert og har evne til å skape gode relasjoner med pasienter med kognitiv svikt og psykiske utfordringer
Gode holdninger og verdier som setter pasientene i fokus

Vi kan tilby:
Godt og stabilt arbeidsmiljø med lavt sykefravær
Interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
Internundervisning og veiledning
Fagbibliotek
IA bedrift
Gode pensjonsordninger
Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr 20.000,+ ytterlige kr 20.000 kr dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Avdelingssykepleier Ingunn H. Gunnarshaug, tlf: +47 52 74 46 32, mobil: +47
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no