SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Seksjonsleder

Kontraktstype: 100%

Stillingsprosent: Fast stilling

Sted: Drammen

Arbeidsgiver: Vestre viken

Ref.kode: 3432162908

Søknadsfrist: 21-05-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Vestre viken på:

Facebook

Seksjonsleder - ARA Seksjon for avgiftning, Drammen

Avdeling for rus og avhengighet – ARA - er en avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner som er spredt beliggende i sykehusområdet. Vi har tilbud innen avgifting, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering – LAR.

Avdelingen har tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger, voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca.130 årsverk.

Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.

100 % stilling som seksjonsleder - ARA seksjon for avgiftning, Drammen:

Seksjon for avgifting Drammen er lokalisert i Haugesgate 89 a, 500 meter fra Drammen sykehus. Seksjonen har 13 døgnplasser og behandler pasienter med rusavhengighet og ofte somatiske og psykiske tilleggslidelser. Seksjonens oppgaver er avgifting fra legale og illegale rusmidler, avgifting knyttet til tilbakehold etter §§ 10.2 og 10.4 i helse og omsorgstjenesteloven, i tillegg til kartlegging av behov for behandling og videre oppfølging.

Seksjonens arbeid er en viktig lenke i de fleste behandlingsforløp, for så vel lengre døgnbehandling som for LAR og poliklinisk oppfølging. Seksjonen har et stort kontaktnett, og samarbeider tett med 1.linjetjenesten, øvrig spesialisthelsetjeneste samt det private og offentlige hjelpeapparatet for rusavhengige.

Personalet er tverrfaglig sammensatt med medisinskfaglig, psykologfaglig, sosialfaglig og helsefaglig kompetanse.

Seksjonsleder innehar det faglige, administrative, personalmessige og økonomiske ansvar for seksjonen.

Antall årsverk: 27,6

Vi søker etter en person med:
Lederutdanning/erfaring
3-årig helse/sosialfaglig utdanning eller tilsvarende
Gode samarbeidsevner
Erfaring, kunnskap og forståelse for tverrfaglig spesialisert behandling innen rus
Omstillingsevne i en avdeling under utvikling
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

Vi kan tilby et arbeid med faglige utfordringer i samarbeid med erfarne medarbeidere. Rusfeltet er fortsatt i faglig og organisatorisk endring og utvikling etter Rusreformen i 2004, og dette vil prege innholdet i ledelsesfunksjonen.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Olaf Bergflødt Avdelingssjef, tlf: +47 94821815

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no