SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Lillestrøm

Arbeidsgiver: Jernbaneverket

Ref.kode: 3113841928

Søknadsfrist: 21-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver, Hoved- og Gardermobanen - Område Oslokorridoren

Oslokorridoren søker en engasjert og ansvarsbevisst sikkerhets- og kvalitetsrådgiver.

I denne stillingen skal du støtte banesjefen og faggruppelederne med å ivareta den operative utøvelsen av sikkerhets- og kvalitetsarbeidet på Hoved- og Gardermobanen. Sikkerhets- og kvalitetsrådgiveren skal påse at sikkerhetsarbeidet foregår i tråd med gjeldende krav, og initiere og bistå i enhetens implementering av nye eller endrede krav.

Banestrekning Hoved- og Gardermobanen har ansvar for sikkerhet i og ved spor, forvaltning, drift og vedlikehold av strekningen Etterstad - Eidsvoll. Stillingen rapporterer til banesjef. Stasjoneringssted er for tiden Lillestrøm.

Arbeidsoppgaver:

Lede, utføre, støtte, kontrollere og arkivere risikoanalyser og sikker jobb-analyser med tilhørende vurderinger
Bestille analyser og vurderinger
Være oppfølgingsansvarlig for avvikshåndteringssystemet Synergi
Utarbeide og følge opp lokale HMS- og SHA-planer
Bistå i lokale kartlegginger, datafangst og pilotprosjekter til bruk i analyse- og utviklingsarbeid
Gjennomføre rapporteringer innen HMS og sikkerhet
Drifte farelogg og fremme beslutningssaker for ledelsen, herunder overføring fra prosjekter
Sikre tilstrekkelig lokal dialog og samhandling med togselskap og redningsetater
Bistå i gjennomføring og oppfølging av revisjoner og tilsyn
Følge opp drift av stoffkartotek
Bistå i operativt beredskapsarbeid, herunder øvelser
Være faglig rådgiver til lokalt arbeidsmiljøutvalg
Støtte ledelse og medarbeidere med faglige råd, samt forbedrings- og læringsaktiviteter
Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner:
Bachelorgrad innen relevante fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
Kunnskap om sikkerhets- og kvalitetsledelse, herunder metoder for internkontroll
Kunnskap om risikostyring/-ledelse
Kunnskap om HMS-lovgivingens sikkerhetskrav, især styring i hht. sikkerhetsstyringsforskriften og internkontrollforskriften
Erfaring innen drift/prosessvirksomhet er ønskelig
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Kunnskap om sikkerhets- og kvalitetsledelse vektlegges særskilt. Kunnskap om Jernbane- og HMS-lovgivingens sikkerhetskrav vil være en fordel.

Personlige egenskaper:
Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater. Du bør være analytisk, strukturert og nøyaktig, men også være løsningsorientert, og gjerne ha en praktisk tilnærming til problemstillingene. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi legger vekt på lojalitet til Jernbaneverkets etiske regler og at du i tråd med Jernbaneverkets verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr:
Du vil bli en del et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.
I tillegg kan vi tilby:

p.t. forsikrings- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
p.t. betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
p.t. personalbillett med NSBs tog

Stillingen lønnes etter stillingskode 1434 rådgiver, fra kr 470 000,- til kr 609 700,- pr. år.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Lars Frøystein banesjef Hoved- og Gardermobanen, tlf: (+47) 90740382
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no