SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Bokoordinator

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 23-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Strindheim bo- og aktivitetstilbud, Bokoordinator

Strindheim bo- og aktivitetstilbud har fra 31.10.2016 ledig en fast 100 % stilling som bokoordinator ved Leistad avlastningsbolig, voksne Strindheim bo- og aktivitetstilbud er en enhet som tilbyr heldøgnstjenester, bistand i hjemmet, aktivitetstilbud og avlastningstilbud for mennesker med fysisk funksjonshemming, utviklingshemming og mennesker med psykiske lidelser Strindheim bo- og aktivitetstilbud er i dag organisert i fem ulike "hus" med personalgrupper som er tverrfaglig sammensatt. Sentrale yrkesgrupper er bl.a vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer turnusorganiserte tjenester ved Leistad avlastningsbolig, voksne, som bokoordinator med arbeid hver 4. helg
Bokoordinator skal i samarbeid med driftsansvarlig, bidra til at tjenesten og driften blir organisert og utført i samsvar med gjeldende vedtak, lover og forskrifter
Sikre ivaretakelse av faglig og etisk utførelse ved tjenestested
I samarbeid med driftsansvarlig og lederteam gjennomgå bemanningsplan
Kunne saksbehandling og rutiner i forbindelse med vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap 9. og bruker og pasientrettighetsloven Kap 4A
Ivareta den daglige ivaretakelsen av ansatte ved tjenestested
Følge opp og oppdatere rutiner
Gi faglig veiledning og individuell oppfølging av primærkontaktene i tett samarbeid med fagleder
Gi faglig veiledning og individuell oppfølging av ansatte/nytilsatte og vikarer i samarbeid med fagleder
Delta på faste møter med enhetsleder, fagleder og driftsansvarlig
Skrive oppsett av saksliste til fagmøter og fagdager, samt sikre annen nødvendig forberedelse

Kvalifikasjoner:
Autorisert vernepleier, samt kompetanse eller relevant erfaring i fht arbeid med personer med utviklingshemming, autisme, epilepsi, miljøterapeutisk arbeid og veiledning av kollegaer.
Kompetanse på og erfaring fra turnusplanlegging
Det er ønskelig at søker har kompetanse eller relevant erfaring innenfor et eller flere av disse områder:
Ledelse
Selvbestemmelse og brukermedvirkning

Utdanningstittel:
Vernepleier

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Stå-på-vilje og evne til fleksibilitet
Evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre
Tydelige etiske og faglige holdninger
God skriftlig framstillingsevne
Positivitet, struktur og ryddighet
Personlig egnethet, samt engasjement og interesse for tjenesteområdet
Evnen til å stå i en hektisk hverdag
Det forutsettes at du har førerkort til vanlig bil

Vi tilbyr:
Grundig opplæring
En spennende og travel arbeidsdag
Et godt og kreativt arbeidsmiljø
Et bredt sammensatt og inspirerende fagmiljø
Mulighet for å være med på å utvikle tjenestetilbudet
Deltagelse i et artig og kreativt sosialt fellesskap
Du må kunne bidra til å fylle våre sentrale verdier - modig, åpen og kompetent. Og vårt arbeidsmiljø forventer at du kan bidra med en stor porsjon humor og en liten kopp galskap
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hilde Næbb (Fagleder), tlf: (+47) 97724096

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no