SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Tannlege

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Førde

Arbeidsgiver: SF fylkeskommune

Ref.kode: 16/3047

Søknadsfrist: 20-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg SF fylkeskommune på:

Facebook
Twitter

Tannlegar - Førde tannklinikk

Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein spanande arbeidsplass med eit stort spekter av oppgåver både innan tenesteyting og vidareutvikling av fylket. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, samferdsle, fylkesvegar, næringsutvikling og regional planlegging. Vi har 1400 tilsette og eit årleg driftsbudsjett på 3 mrd kroner.

Om stillingen:

Tannlege i fylkeskommunen – noko for deg?
Den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane er organisert som ein institusjon med Direktør for tannhelsetenesta som øvste leiar, deretter nestleiar. Klinikksjefen er lokal leiar med ansvar for dagleg drift og avgrensa personalansvar ved tannklinikkane.

LEDIGE STILLINGAR SOM TANNLEGAR
Førde tannklinikk. Klinikk for seks tannlegar og tannpleiar.
Ei fast 100 % stilling og eit vikariat i 100 % stilling som tannlege ledig frå 22.08.2016. Vikariatet er med mogelegheit for fast tilsetjing.

Søknad sendast elektronisk via heimeside.

Løn etter avtale
Frå bruttoløna vert det trekt 2 % pensjonsinnskot
Opus pasientstyringssystem
Digitalt røntgen
Moderne klinikkar
Behandling av alle grupper klientell
Noko ambulering må påreknast
Provisjonsav løning
Flyttegodtgjersle etter regulativ
Det vert kravd norsk autorisasjon som tannlege
Det skal minst gjevast opp ein referanse, helst to
Den som vert tilsett må kunne nytte norsk/skandinavisk tilfredsstillande og legge fram politiattest
Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og gjeldande tariffavtale

Etter offentleglova kan opplysningar om søkjarane bli gjort offentleg, sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkarliste. Dersom oppmoding a ikkje vert teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

På heimesida vår www.sfj.no finn du meir informasjon om fylkeskommunen. Under ledige stillingar finn du elektronisk søknadsskjema. Søknad med CV sender du ved å nytta linken «søk på jobben». Kopi av attestar og vitnemål tek du med deg ved ev. intervju.

Nærmare opplysningar får du hjå

Kontaktperson:

konst. direktør Clara Øberg, tlf: +47 57 63 80 00

Kontaktperson:

clara.oberg@sfj.no
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no