SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Tannpleiar

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 60%

Sted: EIVINDVIK

Arbeidsgiver: SF fylkeskommune

Ref.kode: A-sak 16/5937

Søknadsfrist: 15-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg SF fylkeskommune på:

Facebook
Twitter

Tannpleiar Eivindvik tannklinikk

Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein spanande arbeidsplass med eit stort spekter av oppgåver både innan tenesteyting og vidareutvikling av fylket. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, samferdsle, fylkesvegar, næringsutvikling og regional planlegging. Vi har 1400 tilsette og eit årleg driftsbudsjett på 3 mrd kroner.

Vi kan tilby:

Den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane er organisert som ein institusjon med Direktør for tannhelsetenesta som øvste leiar. Tannklinikkane rapporterer direkte til den sentrale staben. Klinikksjefen er lokal leiar med ansvar for dagleg drift og avgrensa personalansvar ved tannklinikkane.

LEDIG STILLING:
Eivindvik tannklinikk, klinikk for en ein tannlege og tannpleiar. 60 % stilling som autorisert tannpleiar ledig for tiltreding snarast råd. Noko reiseverksemd til anna klinikk må påreknast.

Søknad sendast via elektronisk skjema via heimeside www.sfj.no

Løn etter avtale
Frå bruttoløna vert det trekt 2 % pensjonsinnskot
Opus pasientstyringssystem
Digitalt røntgen
Behandling av alle grupper klientell
Flyttegodtgjersle etter regulativ
Det skal minst gjevast opp ein referanse, helst to
Den som vert tilsett må kunne nytte norsk/skandinavisk tilfredsstillande og legge fram politiattest
Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og gjeldande tariffavtale

Etter offentleglova kan opplysningar om søkjarane bli gjort offentleg, sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkarliste. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

På heimesida vår www.sfj.no finn du meir informasjon om fylkeskommunen. Under ledige stillingar finn du elektronisk søknadsskjema.

Nærmare opplysningar får du hjå

Kontaktperson:

konst. direktør Clara Øberg, tlf: +47 57 63 80 00, e-post: Klikk her
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no