SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Tiltakskonsulent

Kontraktstype: Engasjement

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3113078887

Søknadsfrist: 28-06-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Tiltakskonsulent i familieseksjonen - NAV Sagene

Sosialtjenesten i NAV Sagene har 100 ansatte med fire sosialseksjoner inkludert en familieseksjon som har ansvar for oppfølging av familier med sosialhjelp. I tillegg kommer tre tiltaksseksjoner, et helsekartleggingsteam, et ungdomsteam og et boligkontor. Sosialtjenesten har også et samarbeide med sosionomutdanningen ved HIOA og underviser jevnlig sosionomstudentene.

NAV Sagene skal i samarbeid Arbeids- og velferdsdirektoratet delta i et prosjekt for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Bakgrunnen for prosjektet er basert på en kunnskapsoppsummering på området (www.fafo), samt en kartlegging av tilgrensende prosjekter i og utenfor NAV.
Prosjektets mål er tosidig. Den overordnede og langsiktige målsetningen er å forhindre at fattigdom går i arv, dvs. å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering. Den kortsiktige målsettingen er å utvikle og prøve ut en modell som kan gi bedre resultater av innsatsen for familiene i målgruppen.

Målet for arbeidet med familiene i prosjektet er:
• at foreldrene blir i stand til å forsørge barna og seg selv gjennom arbeid/inntekter
• å sikre en stabil og tilfredsstillende bosituasjon for familien
• å bidra til at foreldrene kan håndtere egen økonomi
• å øke barnas deltagelse og sosiale inkludering gjennom deltagelse i barnehage, skole, sfo og fritidsaktiviteter
Hovedansvaret for prosjektet er lagt til NAV- kontoret, men vil innebære et tett koordinert samarbeid med andre tjenesteytere i kommunen/bydelen samt 2. linjetjenesten etter behov. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil ha det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Et eget forskerteam fra Høyskolen i Oslo og Akershus skal følge prosjektet og gjennomføre en prosess- og effektevaluering.
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i NAV. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

rekruttering og oppfølging av lavinntektsfamilier i prosjektet
informasjon, planarbeid og koordinering av det lokale prosjektet
samarbeid med, og informasjon til direktoratet og forskerne

Kvalifikasjoner:
relevant utdanning på minimum bachelornivå
relevant arbeidserfaring, gjerne fra faglig utviklingsarbeid innenfor relevante fagområder
god kunnskap om NAV-kontorets virkemidler og tiltak, og erfaring fra arbeidsrettet oppfølging
kjennskap til NAVs ulike saksbehandler-systemer
kjennskap til aktuelle samarbeidsaktører for NAV i arbeidet med helhetlig oppfølging av familier
kjennskap til økonomisk rådgivning, og rådgivning knyttet til bosituasjon

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
gode samarbeidsevner
motivasjons og mobiliseringsevne, både i samarbeid med familiene og samarbeids-partnere
ønske å tilegne seg ny kunnskap
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, herunder evne til å formidle kunnskap og erfaringer i ulike møter
godt humør, handlekraft og stå på vilje er en fordel

Vi tilbyr:
Lønnsplassering i lønnstrinn 40 i Oslo kommunes regulativ
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Kathinka N. Selsjord Seksjonsleder, tlf: +47 02180

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no