SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Biträdande lektor

Kontraktstype: Tillsvidare

Stillingsprosent: 100%

Lønn: månadsön

Sted: Umeå

Arbeidsgiver: Umeå universitet

Søknadsfrist: 2016-10-31

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Umeå universitet på:

Facebook
Twitter

Biträdande lektor i Data Science - dataanalys och maskininlärning

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker en biträdande lektor i Data science med inriktning mot dataanalys och maskininlärning. Denna tjänst, som inrättats genom Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP), åtföljs av betydande resurser för ytterligare rekrytering (se nedan). Sista ansökningsdag är 2016-10-31.

Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter:

Den huvudsakliga inriktningen på denna anställning är dataanalys och maskininlärning. Fokus är primärt på grundforskning som på lång sikt förväntas ha hög relevans för industriella tillämpningar. Exempel på expertområden är lärande för strömmande data, stokastiska algoritmer för lärande, analys av "big data", data mining, deep learning, mönsterigenkänning, kernel based learning, statistiskt lärande, och reinforcement learning. Innehavarens primära expertis förväntas ligga inom kärnområdena av dataanalys och maskininlärning, men idealt ska han/hon också ha erfarenhet av att tillämpa forskningen inom olika tillämpningsområden. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap, och innehavaren förväntas samarbeta med forskningsgrupper inom autonoma system vid Umeå universitet och i WASP.

Anställningen erbjuder stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Ett viktigt kriterium för anställning är ett starkt forskningsengagemang. Innehavaren kommer att ha en viktig roll med stor i frihet i arbetet med att utveckla området dataanalys och maskininlärning vid institutionen, både inom forskning, grundutbildning och forskarutbildning. Innehavaren förväntas också utveckla samarbeten över institutionsgränser och andra gränser både inom och utanför universitetet och inom WASP.

Med anställningen följer resurser för att finansiera två doktorander (fyra år vardera) och två postdoktorer (2 år vardera). Doktoranderna kommer att delta i den attraktiva nationella forskarskolan som drivs av WASP, vilken startade i början av 2016 och redan omfattar nära 50 doktorander.
Anställningen är tillsvidare, där de första fyra åren huvudsakligen ska inriktas på egen forskning, minst 80%, men där handledning, undervisning och pedagogisk meritering kommer att ingå i en omfattning av högst 20 %. Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet. En biträdande universitetslektor har rätt att, inom fyra år och efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.
Mer information om anställningsvillkor och förmåner finns att läsa på www.cs.umu.se/working_cs_umu fr.o.m. 2016-08-31.

Kompetenskrav:
Vi söker dig som har doktorsexamen i datavetenskap, artificiell intelligens, data science eller motsvarande inom ett område som är relevant för anställningen. Dessutom krävs en relevant och dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området för anställningen. I första hand ska den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande examen högst sju år före ansökningstidens utgång.
Hög kunskapsnivå i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning:
Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande.
Vetenskaplig skicklighet skall avse ämnesområdet data science med inriktning mot dataanalys och maskininlärning, med fokus på beräknings- och metodinriktad forskning snarare än ren teoribildning. Dokumenterad erfarenhet av att tillämpa dessa kunskaper inom något tillämpningsområde är en merit liksom dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsresurser.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska dels bedömas utifrån publicerade vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter och konferenser som tillämpar ett peer-review system, dels utifrån den sökandes dokumenterade skicklighet att utveckla och genomföra forskningsprogram. Forskningsinsatserna aktualitet, kvalitet och originalitet kommer att bedömas, liksom deras relevans för WASP. Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån bilagd forskningsplan och bedömd potential att utveckla en egen forskningslinje.

Därutöver skall beaktas graden av pedagogisk skicklighet och administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan:
Ansökan, som företrädesvis skrivs på engelska, ska innehålla:
Ett personligt brev som beskriver dig själv, ditt huvudsakliga forskningsområde, dina tidigare forskningsprestationer och framtidsplaner
Vidimerade kopior av relevanta betyg och examensbevis
Ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inkluderat erfarenheter av forskning och undervisning

En komplett publikationslista, inklusive citeringssiffror
Kopior av högst tio forskningspublikationer du önskar åberopa, numrerade i enlighet med publikationslistan
En forskningsplan som beskriver den forskning du vill bedriva inom anställningen (max 5 sidor)

Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner
Vid Umeå universitet ska det vara möjligt att arbeta på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet eller andra uppfattningar eller tillhörigheter. Vi välkomnar ansökningar från alla personer som uppfyller kompetenskraven. Vi strävar speciellt efter en jämnare könsfördelning inom naturvetenskap och teknik.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro och vara inkommen senast 2016-10-31.

Välkommen med din ansökan!

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Kontaktperson:

Erik Elmroth, tlf: +46 (0)90-786 69 86

Kontaktperson:

Fackliga kontakter SACO, tlf: +46 (0)90-786 53 65

Kontaktperson:

SEKO, tlf: +46 (0)90-786 52 96

Välkommen till Umeå universitet!

Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet. I goda studiemiljöer erbjuds du ett brett och attraktivt utbud av program och kurser.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no