SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Universitetslektor

Kontraktstype: Tillsvidare

Stillingsprosent: Deltid

Sted: Umeå

Arbeidsgiver: Umeå universitet

Søknadsfrist: 2015-

Besøk vår hjemmeside.

Følg Umeå universitet på:

Facebook
Twitter

Universitetslektor

Neurocentrum i Umeå är regionklinik för sjukdomar inom Neurologi, Neurokirurgi, Neurorehabilitering och Klinisk Neurofysiologi i norra Sverige. Forskning inom Neurologi vid Norrlands universitetssjukhus är bred och har rönt internationell uppmärksamhet.

Arbetsuppgifter:

I arbetsuppgifterna ingår forskning och engagemang i utbildning på forskarnivå, men också undervisning och handledning inom läkarprogrammet. Undervisning inom andra program, t ex logopedprogrammet, kan komma att ingå. Dessutom ingår handledning av och examination av läkarstudenters examensarbeten samt i perioder ämnes- och terminsansvar.

Initiering och ledning av arbete med projektansökningar till externa forskningsfinansiärer är essentiellt. Du förväntas också utföra andra arbetsuppgifter såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroende- och ledningsuppdrag. Du förväntas kunna leda en forskargrupp vad gäller både forskningsinriktning som insatser i utbildning. Dessutom förväntas du aktivt verka för utveckling av samarbetet med andra forskargrupper såväl inom institutionen och Umeå universitet, både nationellt och internationellt.

Anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistutbildad läkare i Neurologi vid Neurocentrum i Umeå, till en omfattning av 13 timmar per vecka.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har visat motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens innehåll. För anställningen krävs, förutom läkarexamen, specialistkompetens i neurologi. Undervisningen sker på svenska varför förmåga att bedriva undervisning på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder:
Som bedömningsgrund vid anställning skall graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver skall administrativ skicklighet, klinisk skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundade förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder:
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande; vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, klinisk skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunder:
Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, erhållna resultat och pågående projekt inom Neurologi. Planerad forskning och externa anslag bedöms. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning samt till erfarenhet av handledning och examination. Administrativ skicklighet kan visas genom förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av grundutbildningsplanering mm. samt genom förmåga till samarbete.

Ansökan:
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan

Fackliga kontakter:
SACO
Tel: 090-786 53 65
SEKO
Tel: 090-786 52 96
ST
Tel: 090-786 54 31

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Kontaktperson:

Professor Stig Jacobsson, tlf: +46 (0)90-785 27 13, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Professor Jan Malm, tlf: +46 (0)90-785 19 96, e-post: Klikk her

Välkommen till Umeå universitet!

Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet. I goda studiemiljöer erbjuds du ett brett och attraktivt utbud av program och kurser.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no