SkanPers kommunikation
headerlogo
<< FORRIGE 10  HVA:HVOR:SØK   NESTE 10 >> 
23 STILLINGER I 4 ANNONSER FUNNET
 
ALLE LAND  23
Norge  23
Australia  0
De forente ara…  0
Emiratene  0
England  0
6 andre land  0
 
BY / STED 
Europe  23
Finnmark  23
Nord-norge  23
Tana  23
Tana kommune  23
 
MEST SØKT 
Sykepleier 
Helse 
Leder 
Lærer 
Kommunejobb 
Pleier 
Bygg og anlegg 
Skole 
Vaktmester 
Pedagogisk leder 
Kommune 
Barnehagen 
Ledige 
Ferievikarer 
Juni 
Perioden 
Perioden juni 
Brannmann 
Pedagogisk 
Helsepersonell 
Brannkonstabel 

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting, kultur og næringsliv. Kom...

Les mer...


illustration

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommu...

Les mer...


illustration

Barnehagen har heldagstilbud til barn i alderen 1 til 6 år fordelt på 18 plasser. Åpningstid er fra 07.00-16.30. Barnehagen er privateid av Deanu Sámiid Searvi og ble etablert i 1989 i ett rolig boli...

Les mer...


illustration

For perioden juni –september 2018 har Tana kommune behov for offentlig godkjente sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og studenter...

20 stillinger Les mer...


illustration
Resultat nummer 1 til 4 av totalt 4
<< FORRIGE 10  HVA:HVOR:SØK   NESTE 10 >> 
© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no