SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no
HR og Administrasjon| JobbPortalen.no

Begrepet HR, Human Resources (Menneskelige ressurser) ble tatt i bruk først på 1990 tallet, og består av personer som arbeidet med personal- og organisasjonsutvikling.

I takt med utviklingen av HR faget, har fokuset blitt dreid stadig mer mot HR sitt bidrag til verdiskaping, integrasjon med overordnede mål for virksomheten og potensial/innhold i godt lederskap. Dette har gitt stadig større oppmerksomhet, blant annet i relevante fagmiljøer og media.

Rekruttering betyr å skape tilgang, tilvekst eller fornyelse i en organisasjon eller en virksomhet. Formålet er å søke frem kvalifisert arbeidskraft påfulgt av en eller flere ansettelser til en arbeidsplass. 

Florence 24
- et annerledes vikarbyrå

Vår målsetning er ikke å være størst, men best - for deg! Vi jobber med et mindre utvalg helsepersonell og er derfor langt mer tilgjengelige. og gi deg en bedre personlig oppfølging. Vi har alltid tid til deg og sørger for at nettopp du får den hjelpen du trenger for å trives og gjøre en god jobb. Les mer »

ComCare Solutions AS
Systemer for trådløs kommunikasjon

I en stadig mindre og mer transparent verden er møtet mellom mennesker helt avgjørende for opplevelser, kundeservice, effektivitet og egenkontroller. Vi gir våre kunder verktøyet til å måle og effektivisere samtidig som de forbedrer kundet. Les mer...

Pøbelprosjektet 
"Det er aldri noen som har sagt hva som er bra før, og sett hvilke egenskaper jeg har"

Har som mål å få unge mennesker som står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet
ut i jobb eller videreutdannelse. Gjennom prosjektet 
formidler vi motivasjon, kunnskap og holdninger - på en direkte og forståelig måte. Les mer...

Kontor/Administrasjon, organisasjon, IKT, regnskap, jus
Administrasjon brukes om å forestå, lede eller bestyre en organisasjon. Ordet brukes også om stedet (bygningen) der administreringen foregår, og om selve organisasjonen som administrerer.

Administrasjonen arbeider både med organisasjonens hovedmål og med de nødvendige støttefunksjoner som tilsammen må til for å styre og vedlikeholde driften. Der er funksjoner som logistikk, innkjøp, betalingsformidling, personaladministrasjon, lønn, kontroller, rutiner m. m.