SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no

Denne typeindikatoren kan gi deg verdifull innsikt i både deg selv og andre. Det har spesielt stor betydning når du f.eks. søker på den jobben som passer best til deg, og når du skal på jobbintervju. Du får også mulighet til å gjøre dine arbeidsrelasjoner mer produktive og hyggelige siden du får et verktøy som bidrar til at du raskt kan kjenne igjen de ulike personlighetstypene blant dem du omgås.

Er det en test?
Det er ikke en test, det er mer en slags typedekoder, så det finnes ingen riktige eller gale svar. Det er du som avgjør hva som passer best til deg. Din besvarelse kan bidra til å gi deg innsikt i din måte å samle informasjon på, ta avgjørelser på og innsikt i hvordan du bruker dette i samspill med andre personer. Dermed kan du også bli mer klar over dine egne styrker og ressurser.

Hvordan besvares spørsmålene?
Når du svarer på spørsmålene, er det viktig at du ikke tenker på krav du har opplevd er blitt stilt til deg privat eller i jobbsammenheng, men i større grad forsøker å se deg selv i et fugleperspektiv og spørre deg selv hva du egentlig foretrekker når du kan velge fritt.

Testen leveres av Jobbsafari. God fornøyelse med besvarelsen!

Ta testen her »»