SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Familiekoordinatorer

Stillinger: 2

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Sandvika

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Ref.kode: 3146884668

Søknadsfrist: 15-08-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bærum kommune på:

Facebook
Twitter

2 Familiekoordinatorer til prosjekt "Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier" - Sosialkontoret NAV

NAV Bærum skal i samarbeid Arbeids- og velferdsdirektoratet delta i et prosjekt for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Bakgrunnen for prosjektet er basert på en kunnskapsoppsummering på området (www.fafo), samt en kartlegging av tilgrensende prosjekter i og utenfor NAV.

Prosjektets mål er tosidig. Den overordnede og langsiktige målsetningen er å forhindre at fattigdom går i arv, dvs. å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering. Den kortsiktige målsettingen er å utvikle og prøve ut en modell som kan gi bedre resultater av innsatsen for familiene i målgruppen.
Målet for arbeidet med familiene i prosjektet er:
• at foreldrene blir i stand til å forsørge barna og seg selv gjennom arbeid/inntekter
• å sikre en stabil og tilfredsstillende bosituasjon for familien
• å bidra til at foreldrene kan håndtere egen økonomi
• å øke barnas deltagelse og sosiale inkludering gjennom deltagelse i barnehage, skole, sfo og fritidsaktiviteter

Hovedansvaret for prosjektet er lagt til NAV- kontoret, men vil innebære et tett koordinert samarbeid med andre tjenesteytere i kommunen samt 2. linjetjenesten etter behov. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil ha det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Et eget forskerteam fra Høyskolen i Oslo og Akershus skal følge prosjektet og gjennomføre en prosess- og effektevaluering.

Med tiltredelse 1. oktober har vi nå ledig 2 engasjementstillinger som prosjektmedarbeider/familiekoordinator. Engasjementets varighet er i overkant av 2 år, fra 1. oktober 2016 til og med 31. desember 2018 med mulighet for forlengelse om prosjektperioden blir forlenget.

Arbeidsoppgaver:

Rekruttering og oppfølging av familiene i prosjektet
Informasjon, planarbeid og koordinering av det lokale prosjektet
Samarbeid med, og informasjon til direktoratet og forskerne

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning på minimum bachelornivå
Relevant arbeidserfaring, gjerne fra faglig utviklingsarbeid innenfor relevante fagområder
God kunnskap om NAV-kontorets virkemidler og tiltak, og erfaring fra arbeidsrettet oppfølging
Kjennskap til NAVs ulike saksbehandler-systemer
Kjennskap til aktuelle samarbeidsaktører for NAV i arbeidet med helhetlig Oppfølging av familier
Kjennskap til økonomisk rådgivning, og rådgivning knyttet til bosituasjon

Utdanningsretning:
Psykologi
Pedagogikk
Sosialfag
Samfunnsfag
Sosiologi

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner
Motivasjons og mobiliseringsevne, både i samarbeid med familiene og samarbeids-partnere
Ønske å tilegne seg ny kunnskap
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, herunder evne til å formidle kunnskap og erfaringer i ulike møter
Godt humør, handlekraft og stå på vilje er en fordel
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i NAV. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
Lønn som fagkonsulent etter kvalifikasjoner, med stillingsbetegnelse prosjektmedarbeider: kode 6559.31/6559.41, lønnsspenn kr. 380.700/433.400 - 400.300/468.000
For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Attester og vitnemål tas med på eventuelt intervju.
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentlighetslova §25).

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Kari Knutsen Fagansvarlig, tlf: +47 67257715, mobil: +47 65058558

Kontaktperson:

Marianne Fauske Avdelingsleder, tlf: +47 67257684, mobil: +47 95406967

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no