Jobbportalen -for Profesjonell framgang i din karriere
Jobbportalen -for profesjonell framgang i din karriere

UTGÅTT

Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Arealplanlegger

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: ID 380

Søknadsfrist: 01-03-2013

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside her.

Lær mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook

3 års engasjement stilling som arealplanlegger

Tana kommune har ca 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tanabru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk.

Utviklingsavdelingen har 2 fast ansatte planleggere. Avdelingen har for øvrig av fagmedarbeidere innen områdene: areal, bygg, kart- og oppmåling, landbruk, naturbruk, miljøvern, folkehelse, kultur, kulturskole og ungdomsklubb. For å kunne gi gode tjenester til innbyggerne, legge kommunen vekt på å rekruttere medarbeidere med høy kompetanse, arbeidsvilje, gode kommunikasjonsevner og utpreget serviceinnstilling.

Planleggerressursene i kommunen er bundet til overordnet planlegging og enkeltsaksbehandling og vil være det for de nærmeste årene. For å unngå kjøp av konsulenttjenester og for å bygge opp ytterligere kompetanse innen detaljplanlegging vil kommunen engasjere enda en planlegger for 3 år.

Arbeidsoppgaver:

Arealplanlegging, detaljplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Kvalifikasjonskrav:
Vi ønsker stillingen besatt av søkere med relevant arealplanfaglig høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad.
Foruten formelle kvalifikasjoner vil serviceinnstilling, samarbeidsevner og skriftlig og muntlig fremstillingsevne bli vektlagt. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Avlønning skjer etter individuell avtale.

Kommunen inngår i Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån, ekstra barnetrygd ogfritak for el-avgift på forbruk. Forøvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglementer. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid.
Under ellers like vilkår vil søkere som har lokalkompetanse og/eller behersker samisk bli foretrukket.

Nærmere opplysninger ved

Kontaktperson:

Avdelingsleder Svein Ottar Helander, tlf: +47 464 00 260, e-post: Klikk her

Søknad med CV, attester og vitnemål merkes id 380 og sendes Tana kommune, 9845 Tana. Søknadsfrist: 1.3.2013


© 2012 Jobbportalen. All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookLinkedInTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2012 Jobbportalen. All rights reserved.

www.jobbportalen.no