Jobbportalen -for Profesjonell framgang i din karriere
Jobbportalen -for profesjonell framgang i din karriere
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: AVDELINGSLEDER

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Krødsherad

Arbeidsgiver: Krødsherad kommune

Søknadsfrist: 16-08-2013

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside her.

Les mer om krødsherad > > >

AVDELINGSLEDER FOR VEG, VANN OG AVLØPSTJENESTER

Krødsherad Kommune ligger i Buskerud fylke og har mye å by på av vakker natur, et rikt friluftsliv, allsidig næringsliv, mange frivillige lag og foreninger for store og små, et godt utbygd bredbåndsnett, full barnehagedekning, flotte boområder og tomter, kort vei til Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Oslo. Kjente turistmål som kan nevnes Norefjell, Krøderbanen og Villa Fridheim. Innbyggertallet er ca 2200.

Stillingen har følgende hovedoppgaver innen fagområdene veg, vann og avløp:

Fagansvar for oppgaver innen veg, vann og avløp, herunder
Offentlig forvaltning innen fagområdene
Planer basert på kartlagt behov for investering, rehabilitering, større
vedlikeholdsoppgaver innen fagområdene
Iverksette og koordinere planlagte og vedtatte oppgaver/prosjekter
Ansvarlig for HMS og IK-system
Ansvarlig/hovedkontakt overfor Mattilsynet, Fylkesmannen, andre
overordnede myndigheter
Ansvarlig for anbudsprosesser, innkjøpsprosesser
Økonomiansvar
Personalansvar
Administrativ og politisk saksbehandling ihht gjeldende lovverk
Kontakt med og veiledning ovenfor publikum
Teknisk sektor har i tillegg driftsansvaret for NVA (heleid kommunalt vann- og
avløpsselskap for Norefjell), inkl. teknisk vakt for vann- og avløpsanleggene

Vi kan tilby:
En utfordrende jobb i et hektisk, trivelig og uformelt arbeidsmiljø
Innføring i kommunalt avtaleverk
Lønn etter avtale
Fleksitidsordning
Kommunal pensjonsordning i KLP

Vi ønsker og vil vektlegge følgende kvalifikasjoner:
relevant utdanning på ingeniørnivå
kunnskaper og helst praksis innen kommunalteknikk
kunnskap og erfaring i personalledelse
erfaring fra offentlig / kommunal forvaltning og politiske prosesser
god samarbeidsevne på tvers av fagområder og ansvarsområder og med andre
myndigheter
kunnskaper innen datateknologi og bruk av IKT
god muntlig og skriftlig framstillingsevne
personlig egnethet

Stillingsinnehaver må påregne bruk av egen bil i tjenesten, godtgjøring ihht gjeldende satser.
Stillingsinnehaver må være forberedt på at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsforhold for stillingen.Det vil videre bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper, systematikk, ryddighet, evne og vilje til å jobbe planmessig, fleksibilitet i det daglige arbeidet, gode kommunikasjonsevner, herunder evne til samarbeid og ikke minst evne til å skape gode arbeidsmiljøer, inspirere, motivere og veilede medarbeidere til godt arbeid.

Søknadsfrist snarest, søknader behandles fortløpende

Tiltredelse Etter avtale

Søknad med CV sendes:
Krødsherad kommune
Personalavdelingen
3536 Noresund

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Sektorleder Inger Merete Bjerkerud, tlf: +47 466 25 152

Kontaktperson:

Driftsoperatør Erik Nøkleby, tlf: +47 922 66 149

© 2012 Jobbportalen. All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookLinkedInTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2012 Jobbportalen. All rights reserved.

www.jobbportalen.no