SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Allmennlege

Kontraktstype: Fast

Sted: Ås

Arbeidsgiver: Ås kommune

Ref.kode: 4286104338

Søknadsfrist: 08-12-2020

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Ås Kommune på:

Facebook

Allmennlege til deleliste ved Skoleveien Legesenter i Ås kommune

Norsk godkjent autorisasjon som lege fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, evt. lege under spesialisering innen samme felt.


Det er ønskelig med 2 til 3 års relevant erfaring
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftelig

Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Fastlege ved Skoleveien Legesenter ønsker å dele sin fastlegeliste. Lege over 60 år har rett til å dele sin pasientliste med henblikk på nedtrapping og overføring av praksis til annen lege.

Legen forplikter seg da til å fratre senest ved fylte 70 år. Videre har lege med over 50 prosent varig uførhet rett til å dele sin liste med annen lege. Legens praksis skal drives fra samme lokaler. Ordningen er ikke ment å øke antall pasienter på listen.

Listelengden kan derfor ikke økes mer enn 25 % beregnet av listelengden ved etablering av delelisten. Maksimalt antall listepasienter er til sammen 2500.

Ås kommune utlyser ledig deleliste for fastlege Bjarne Oleg Vig ved Skoleveien Legesenter. Legesenteret har i dag et listetak på 1600 pasienter.
For tiden er det ingen kommunale legeoppgaver knytte til stillingen, men det kan bli aktuelt senere.

Ledig fra 01.01.2021

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker deg som:
har gode kommunikasjonsevner
har gode samarbeidsevner.
har høy arbeidskapasitet.
evner å sette grenser og er tydelig.

Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til:

Kontaktperson:

Kommuneoverlege Sissel Storhaug, tlf: +47 47619960

Kontaktperson:

Fastlege Bjarne Oleg Vig, tlf: +47 6494 2565

Ås kommune

Har 1600 ansatte som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 20.000 innbyggere, ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden. . Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærhøgskolen.

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no