SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Student

Kontraktstype: Sommerjobb/Masteroppgave

Stillingsprosent: 100%

Sted: Sandvika, Trondheim, Stavanger eller Bergen

Arbeidsgiver: Asplan Viak AS

Søknadsfrist: 01-12-2020

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Asplan Viak AS på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Asplan Viak-programmet 2021-2022

Asplan Viak programmet er et tilbud til 5. års-studenter som utmerker seg i faglig sammenheng. Årlig tar vi inn et fåtall studenter.

Du får tilbud om spennende praksis og god veiledning i et av landets største rådgivingsmiljøer.

I tillegg gir vi et stipend og du har gode muligheter for fast jobb etter endt studietid.

Aktuelle kontorsteder for samarbeid er: Sandvika, Bergen, Trondheim og Stavanger. Andre steder kan vurderes.

DETTE ER ASPLAN VIAK-PROGRAMMET:

Programmet er et er et tilbud til deg som begynner som 5. års-student høsten 21 ved

NTNU:
Institutt for bygg og miljøteknikk
Institutt for arkitektur og planlegging
Institutt for geovitenskap og petroleum
Institutt for energi- og prosessteknikk

NMBU:
Institutt ved vann- og miljøteknikk

Programmet er todelt og består av sommerjobb og masteroppgave:

1. Sommerjobb

Vi tilbyr sommerjobb i 4-6 uker sommeren mellom 4. og 5. årstrinn ved et av våre større kontorer. Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot pågående oppdrag innenfor aktuelle fagtema. Forberedelse til prosjekt-/masteroppgaven kan være en del av sommerjobben.

2. Masteroppgave

Vi tilbyr veiledning gjennom hele arbeidet med masteroppgaven. Både oppgaver som går i dybden innenfor et av de nevnte temaene (spesialisering), og oppgaver som dekker flere tema/fagområder (faglig bredere oppgaver) kan være aktuelt. Vi tilbyr et stipend på kr 40 000,- som utbetales når oppgaven er levert.

AV-programmet er for studenter innenfor ett eller flere av følgende fagtema:
Trafikk- og transportplanlegging
Vegplanlegging/-prosjektering
Jernbaneplanlegging/-prosjektering
Samordnet areal- og transportplanlegging
Vegteknologi
Drift og vedlikehold av veg
BIM i samferdselsprosjekter
Tunnelplanlegging/-prosjektering
Anleggsteknikk
Geoteknikk
VA transportsystemer/prosjektering
Vannbehandling/avløpsrensing/prosessteknikk
Overvannshåndtering og hydrologi
Miljø- og hydrogeologi
Grunnvarme
Ingeniørgeologi og bergmekanikk
Akustikk

Dette skal søknaden inneholde:
Din motivasjon for å søke på Asplan Viak-programmet – husk at din søknad skal skille seg ut fra mengden
Oppgave-/fagtema du kan tenke deg prosjektoppgave/masteroppgave innenfor
Hva slags type oppgaver du er mest interessert i (spesialiserte eller bredde)
Karakterutskrifter fra videregående skole og NTNU/NMBU/annen høyere utdanning
Attester fra arbeidserfaring, tillitsverv mm.
Referanser
Ønsket kontorsted

Send inn din søknad med aktuelle vedlegg via knappen Søk stilling

Har du spørsmål om programmet, ta kontakt med:

Kontaktperson:

Wenche Lunder, fagområdet Samferdsel, tlf: +47 928 00 220, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Kari Skogstad Norddal, fagområdet Analyse og planlegging, tlf: +47 41 57 52 87, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Kristian Ohr, fagområdet Vann og miljøfag, tlf: +47 90 73 66 31, e-post: Klikk her

Asplan Viak AS

er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har ca. 850 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no