SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fylkeslege

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Hamar

Arbeidsgiver: Fylkesmannen i Hedmark

Søknadsfrist: 19-02-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside her.

Facebook

Assisterende fylkeslege Hedemark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Stilling som assisterende fylkeslege er plassert i helseseksjonen i Sosial- og helseavdelingen. Avdelingen ledes av fylkeslegen og består av en sosialseksjon og en helseseksjon, og har tre stillinger for ass. fylkeslege – de to øvrige er besatt. Helseseksjonen behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Seksjonen har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver overfor virksomheter og enkeltpersoner etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet. Avdelingen har 28 ansatte.

Assisterende fylkeslege:

Fornyet kunngjøring av ledig stilling som assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen i Hedmark . Stillingen vil i hovedsak innebære tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning overfor helsetjenester og helsepersonell hovedsakelig i spesialisthelsetjenesten, men også noe overfor kommunale helse- og omsorgstjenester. Forvaltningsoppgaver, bl.a. vurdering av helsemessige krav til førerkortinnehavere, inngår også i stillingen. Stillingen byr på interessante oppgaver i et tverrfaglig og kompetent fagmiljø, med både helsefaglig, juridisk og samfunnsfaglig kompetanse.

Vi søker etter en lege fortrinnsvis med kompetanse og erfaring fra spesialisthelsetjenesten og med interesse for samfunnsmedisinske spørsmål. Det er også ønskelig med kjennskap til organisering av helsetjenesten og helsetjenesteforvaltningen. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
Godt og hyggelig arbeidsmiljø
Interessante arbeidsoppgaver
Moderne kontorlokaler nær offentlig kommunikasjon
Lønn som assisterende fylkeslege, stillingskode 0774, l.tr. 80 – 90, avhengig av kvalifikasjoner
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden

Opplæring i tilsyn vil bli gitt, og det er også muligheter for annen kompetanseutvikling som er relevant for stillingen. Det må påregnes noe reising og dermed noe fleksibilitet ift. arbeidstid.

Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf offentlighetslovens § 25.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Fylkeslege Trond Lutnæs, tlf: +47 62 55 13 81

Kontaktperson:

Seksjonssjef Arne Throndsen, tlf: +47 62 55 13 52
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no