SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Avdelingsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Lønn: Etter avtale

Sted: Leknes

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Ref.kode: 12/807

Søknadsfrist: 14-09-2012

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Vestvågøy > > >

Stolt ambassadør!

Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Det er positivt å ha en stor og solid arbeidsgiver. Det er også svært positivt at vi har en arbeidsgiver som tilrettelegger for videreutdanning.

Les mer

Ulla Brattli - Sykepleier

Avdelingsleder i hjemmetjenesten Leknes Vest

Vestvågøy kommune er tildelt ansvaret for Utviklingssenter for Hjemmetjenester (UHT), i Nordland fylke. Helsedirektoratets visjon for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er ”Utvikling gjennom kunnskap”. Visjonen uttrykker et ideal for dagens og fremtidens pleie og omsorgstjenester; et ideal om kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling, tjenester der de ansatte reflekterer over praksis og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap. Visjonen gir rom for mange forskjellige typer kunnskap; systematiserte brukererfaringer og annen erfaringsbasert kunnskap, forskningsbasert kunnskap av både kvalitativ og kvantitativ karakter, oppsummert kunnskap for eksempel i faglige retningslinjer, evalueringskunnskap, teoretisk kunnskap, etikk og verdier.

Avdelingsleder 100% sektor Leknes Vest :

Hjemmetjenesten er kommunens største enhet med 12 avdelinger fordelt på 5 sektorer, 4 bofellesskap for utviklingshemmede, 1 bofellesskap for funksjonshemmede, 1 dagsenter for utviklingshemmede og en avlastningsavdeling for foreldre til barn som har utviklingshemming. Enheten har ca. 260 ansatte fordelt på 150 årsverk.

Hjemmetjenesten gir helse- og omsorgstjenester til alle hjemmeboende med behov for tjenester, primært over 18 år i hele kommunen, uavhengig av diagnose. Tjenestene vurderes Helse- og omsorgstjenesteloven. Sektor Leknes Vest har base i Leknes Bo- og service, et omsorgsboligbygg med 18 leiligheter. Dette blir bygget ut med inntil 31 leiligheter i tillegg til de eksisterende i løpet av 2012, og vil da fremstå som Hjemmetjenestens ”hovedbygg” med omsorgsboliger, samt dagsenter for demente. I tillegg er det lagt opp til tidsriktig sektorkontor i bygget.

Nåværende Avdelingsleder skal over i annen avdelingslederstilling i enheten, og det er følgelig ledig stilling som Avdelingsleder Leknes Vest.

Hovedarbeidsoppgaver:
Er direkte ansvarlig overfor enhetsleder i hjemmetjenesten.
Er faglig og administrativt overordnet alt personell som er tilknyttet avdelingen i hjemmebaserte tjenester.

Avdelingsleder skal bl.a.:
- Iverksette og realisere vedtatte mål for enheten
- Resultatansvar og resultatoppfølging for egen avdeling
- Personal – og økonomiansvar for egen avdeling
- Kort og langsiktig planlegging
- Samordne og koordinere tjenestene innen eget område
- Rapportering til enhetsleder

Kvalifikasjoner for stillingen:
- Helsefaglig høgskoleutdanning, fortrinnsvis sykepleier
- Ledelsesutdanning -/erfaring er ønskelig
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å motivere ansatte vektlegges
- Grunnleggende IKT-kunnskaper, da vi bruker Notus turnusplan, Profil og Mobil Profil som arbeidsredskap og dokumentasjonssystem
- Personlig egnethet blir vektlagt

Vi kan tilby:
Lønn etter avtale
Velferdstiltak, bl.a. treningsavtale
Flyttegodtgjørelse og tariffestet pensjonsordning

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til

Kontaktperson:

Avdelingsleder Bente Hansen, mobil: 047 95 84 82 49

Kontaktperson:

Enhetsleder Lars Pleym Ludvigsen, tlf: +47 76 05 62 22, mobil: +47 47 89 94 49

Vestvågøy kommune oppfordrer alle våre søkere å søke stilling via vårt digitale søknadsenter

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no