SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Avtaleansvarleg

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Bergen

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Ref.kode: 3267241013

Søknadsfrist: 02-01-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Forsvarsbygg på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Avtaleansvarleg forsyning - Forsvarsbygg utleie

Forsvarsbygg utleie omfattar seks marknadsområde fordelt over heile landet. Inngåing- og oppfylgning av leigekontrakter med i hovudsak militære leigetakarar, noko som òg omfattar ivaretaking av drift-, vedlikehald og utviklingsoppgåver, er viktige fokusområde.

Forsvarsbygg skal ha eit arbeidsmiljø som er prega av å vere tverrfagleg, ha mangfald og likestilling, og vi søkjer difor ei balansert fordeling med omsyn på alder, kjønn og etnisitet i verksemda. Vi ønskjer å knyte til oss nye medarbeidarar som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom både sin personlege og faglege kompetanse. Vi er stolte over at Forsvarsbygg er ei IA-bedrift.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på karrieresidene våre www.forsvarsbygg.no/jobb.

Vi har som fylgje av omorganisering ledig ei nyoppretta stilling som "avtaleansvarleg forsyning" i marknadsområde vest på Haakonsvern.

Arbeidsoppgaver:

Sikre inngåing og forvaltning av forsyningsrelaterte avtalar og tilhøyrande inntekter innanfor eige marknadsområde
Ha resultatansvar for alle leveransar tilknytta lokale forsyningsavtalar
Rapportere lokale resultat for forsyningsavtalar
Stå ansvarleg for sivile avtalar og tilleggsavtalar
Framleggje grunnlag til prognose (korrekt kontering og nøkkeltalsfordeling)
Vere ansvarleg for fakturahandtering samt identifisering og oppfylgjing av energiforbruk

Kvalifikasjonar:
Relevant høgskule- eller universitetsutdanning innan økonomi, jus, eigedomsforvaltning, bygg og anlegg
Erfaring frå tilsvarande stilling innan offentleg/privat sektor
God økonomi- og avtaleforståing
Den som vert tilsett må kunne tryggleiksklarerast som hemmeleg

Personlege eigenskapar:
God på kommunikasjon og samarbeid
Du jobbar strukturert og sjølvstendig
Tek lett initiativ og ansvar
Er mål- og resultatorientert

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Ein spennande og hektisk jobb i lag med gode kollegaer
Løn som seniorrådgjevar (1364) i ht Statens lønsregulativ, løn frå kr 563.500 - 655.300 pr år avhengig av utdanning og erfaring
Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
Medlemsskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordningar
Bedriftshelseteneste

Andre opplysningar:Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben

For mer informasjon:

Kontaktperson:

June K Johannessen Leiar Marked, mobil: +47 920 88 522
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no