SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Støttespillere

Sted: Krødsherad

Arbeidsgiver: Krødsherad kommune

Søknadsfrist: Snarest

Les mer om krødsherad > > >

BARNEVERNTJENESTEN MODUM OG KRØDSHERAD

Barneverntjenesten Modum og Krødsherad har behov for flere støttespillere til barn, ungdom og familier

BESØKSHJEM

En av dem er en gutt på 8 år som bor i Modum. Han er glad i dataspill, biler og turer i skog og mark. Det er en kjekk gutt som trenger tett oppfølging. Han har behov for voksne som kan sette trygge og gode grenser.

Det ønskes:
besøkshjem hver tredje helg.
Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen. Det gir også mulighet for at slitne foreldre kan få avlastning. Et besøkshjem skal ikke være et "superhjem". Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem. En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og kan binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser,
rusproblemer eller psykiske problem i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn.

Familien bør ha:
innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest. Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet barneomsorgsattest som viser alle strafferettslige reaksjoner som fremgår av reaksjonsregisteret. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder ved inngåelse av kontrakt.
Besøksbarn har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Deres foreldre kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger tilskudd av voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie.

For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år.
De som ønsker å bli besøkshjem kan kontakte Barneverntjenesten Modum og Krødsherad for å få tilsendt et selvpresentasjonsskjema eller det kan skrives ut fra hjemmesiden vår. Etter at barneverntjenesten har mottatt papirene i retur, blir det avtalt et hjemmebesøk. Hvilket barn som passer sammen med familien, blir vurdert av saksbehandlerne sammen med besøkshjemmet.

STØTTEKONTAKT:
En av dem som trenger støttekontakt er en ungdom på 14 år. Hun er glad i musikk, gå tur og prate med andre. Hun trenger en voksen som hjelper til med å gjennomføre aktiviteter hun liker, som er en god samtalepartner og rollemodell. Oppdraget er 4 timer per uke.

En støttekontakt hjelper et annet menneske til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid. Samværet med en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på. Det at du blir støttekontakt kan hjelpe et annet menneske mer enn du aner, samtidig som du selv kan få mange positive opplevelser. Du må ha fylt 18 år og være pålitelig, ha en avklart livssituasjon og bør kunne binde seg for minst ett år. Har du overskudd å gi av, trygg på seg selv, har evne til samarbeid og kan sette grenser, er dette gjerne noe for deg? Barn og ungdom som trenger støttekontakt er ulike og derfor er det ønskelig at også støttekontaktene er forskjellige.

Den som ønsker å bli støttekontakt kan kontakte oss for å få tilsendt presentasjonsskjema eller du kan skrive det ut fra hjemmesiden vår. Etter at Barneverntjenesten har mottatt papirene i retur, blir du innkalt til intervju. Det kreves politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

FOSTERHJEM:
Fosterhjem er private hjem som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot barn til oppfostring. Det kan enten skje som et hjelpetiltak basert på samtykke fra foreldre, eller av barnevernstjenestens beslutning om hjelpetiltak eller i samband med omsorgsovertakelse. Fosterbarn er forskjellige, og det trenges
derfor ulike typer familier. Den kommunen som fosterhjemmet ligger i, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet.
Vi har flere barn som venter på fosterhjem. For flere av barna er det ønskelig å bli boende i nærmiljøet sitt, og vi søker derfor spesielt etter familier som bor i Modum, Krødsherad, Sigdal eller Øvre Eiker. Alderen på barna er fra 4 til 16 år.

De som ønsker å bli fosterhjem kan kontakte oss på telefon 32 78 93 50 for mer informasjon.

FAMILIEVEILEDER/ FAMILIETERAPEUT:
Barneverntjenesten kan sette inn helt spesielle tiltak som har som siktemål å styrke foreldrekompetansen. Vi ønsker å knytte til oss familieveiledere/ miljøarbeidere og familieterapeuter. Oppdragene er ulike både i problematikk, målsetning og omfang. Felles for oppdragene er å hjelpe foreldrene til å komme ut av negative sirkler i samspillet med barnet eller gjenvinne kontroll over barnet eller ungdommens atferd. Andre har behov for veiledning i forhold til praktisk omsorg og økonomi. Vi ønsker oss både oppdragstakere med utdanning i familieterapi og relevant erfaring, samt de som ”bare” har mye erfaring med barn, ungdom og familier.

Er du interessert i oppdrag som familieveileder/ miljøterapeut kontakt oss på telefon 32 78 93 50 for mer informasjon.

Krav om politiattest
Alle personer som utfører oppdrag for barneverntjenesten skal levere barneomsorgsattest. Denne omfatter seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov vold- eller ranskriminalitet.

Barneverntjenesten vil utgi bekreftelse på behov for politiattest og som du selv innhenter ved den politistasjonen der du bor.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no