SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: BYUTVIKLINGSSJEF

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Tromsø

Arbeidsgiver: Tromsø Kommune

Søknadsfrist: 20-04-2013

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Tromsø kommune på:

Facebook
Twitter

BYUTVIKLINGSSJEF

Stillingen som enhetsleder for Byutvikling er nå ledig. Byutvikling er en sentral strategisk enhet som i stor grad er premissleverandør i kommunens utvikling. Tromsø skal være en attraktiv kommune å etablere seg i, og hvor kvaliteten på de fysiske omgivelser skal være nedfelt på alle nivå i plan- og byggesaksprosessen. Gjennom god og helhetlig kommuneplanlegging og strategisk areal- og transportplanlegging har du ansvar for at dette følges opp på reguleringsplannivå og byggesaksnivå.

Vi har utbredt kontakt og samhandling med andre enheter i kommunen og forslagstillere som ønsker å utvikle eiendommer i Tromsø. Byutviklingssjefen har en sentral rolle i å videreutvikle enheten som en fremtidsrettet og konstruktiv bidragsyter i møte med kommunens mange utfordringer.

Om stillingen:

Vi har et bredt og kompetent fagmiljø med engasjerte medarbeidere som utfyller hverandre faglig. Vi har et godt arbeidsmiljø og en hektisk hverdag: 1800 byggesaksvedtak pr år, det vedtas 15-20 reguleringsplaner pr år, og revisjonen av kommuneplanen har nettopp startet. Geodatakontoret leverer oppmålingstjenester, GIS-analyser og karttjenester på høyt nivå og forvalter viktige databaser som inneholder grunnleggende kart, temakart og matrikkeldata.

Vi ønsker en samlende leder med gode evner til å kommunisere med innbyggere og næringsliv. Vi legger vekt på evne til å ivareta og følge opp politiske vedtak og sørge for at enheten løpende utvikler sin leveranseevne. Byutviklingssjefen forutsettes å ha god kjennskap til plan- og bygningsloven.

Byutviklingssjefen inngår i byrådsavdelingens ledergruppe og forventes å bidra til ledelse av hele avdelingen, herunder å være kommunaldirektørens stedfortreder ved behov. Du er den viktigste rådgiveren for politisk ledelse innenfor plan- og bygningslovens virkefelt.

Hvis du er den vi søker, har du din faglige forankring innenfor plan- og bygningslovens virkefelt, relevant høyere utdanning (mastergrad) og praksis innen feltet. Du har ledererfaring og innsikt i kommunale prosesser.

Arbeids- og ansvarsområde:
strategisk utvikling av byutviklingsenhetens virksomhet
arbeidsgiveransvar for enhetens 70 medarbeidere
kommunaldirektørens stedfortreder
viktigste rådgiver for politisk ledelse innenfor plan- og bygningslovens virkefelt

Vi legger vekt på:
at du har ledererfaring
at du har relevant høyere utdanning (master) innenfor feltet plan- og byggesak
at du har praksis innenfor feltet plan- og byggesak
at du har innsikt i kommunale samhandlings- og styringssystemer
at du har gode samarbeidsevner
at du er tydelig i din kommunikasjon, men samtidig både diplomatisk og pedagogisk
at du har gjennomføringsevner

Vi tilbyr:
utfordrende og spennende arbeids- og ansvarsområde
kompetente, kreative og engasjerte medarbeidere
faglig nettverk med øvrige av landets bykommuner m.m.

Lønn og andre betingelser etter avtale. Flyttegodtgjørelse kan innvilges. Pensjons- og forsikringsordning, kommunale tilsettingsvilkår.

Søknad med CV og referanser sendes innen 20.04.2013 til Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900, 9299 Tromsø, eller på e-post til postmottak@tromso.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at navn på søkerne kan bli gjort tilgjengelig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jfr. offentleglova § 25 annet ledd.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med

Kontaktperson:

kommunaldirektør Øystein Nermo, tlf: +47 77 79 01 80, mobil: +47 932 39 992, e-post: Klikk her
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no