SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 22-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Fagleder

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, avdeling for enslige mindreårige flyktninger er det med snarlig tiltredelse ledig ny spennende fast 100 % stilling som fagleder for innsatsteam og boliger med base Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barnevernstjenester og opplæring. BFT er delt i fire bydelsvise enheter og to byomfattende enheter.

BFT Omsorgsenheten er byomfattende enhet og har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet samt for hjelpetiltak for barn som vurderes plassert utenfor hjemmet. Enheten har også totalansvar for alle enslige mindreårige flyktninger. Vi er ca 200 ansatte fordelt på seks avdelinger. BFT Omsorgsenheten har ansvar for mottak, bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i Trondheim kommune. Trondheim kommune skal bosette et stort antall enslige mindreårige flyktninger i 2016/17.

Avdelingen for enslige mindreårige flyktninger består av barnevernadministrasjon og ulike bo og oppfølgingstiltak rettet mot det enkelte barn/ungdoms behov for barnevernstjenester opp til 20 år. Avdelingen er underlagt enhetsleder ved Omsorgsenheten og daglig arbeid ledes av fagledere i de ulike tiltakene. Videre består enheten av stab og andre støttefunksjoner. EM-avdelingen har også tilgang til enhetens psykologteam De enslige mindreårige flyktningene kan ha hatt store utfordringer og kriser i livet sitt.

De er her uten foreldre eller andre støttepersoner. Tjenestene de får skal derfor bidra til å skape trygg tilhørighet i Trondheim, og legge til rette for utvikling og mestring ifht sosial kompetanse, helse, skole, arbeid og samfunnsforståelse Fagleder skal ha ansvar for å opprette, utvikle og drifte den nye avdelingen. Avdelingen består av boliger med nærhet til base samt et tverrfaglig innsatsteam som skal jobbe ut mot hele EM-avdelingen Ungdommene skal bo i egne hybler med tilknytning til felles areal, og ha tilgang på døgnkontinuerlig bistand etter behov.

Tiltaket er i støpeskjeen både faglig og organisatorisk. Det nyopprettede tiltaket vil holde til i Trondheim sentrum, med mulighet for utvidelse til andre geografiske områder i Trondheim kommune ut fra framtidige behov.

Arbeidsoppgaver:

Ledelse og styring av avdelingen som blant annet innebærer fag, økonomi og personalansvar
Ansvar for å utvikle tiltaket sammen med øvrig ledelse i enheten/avdelingen
Skape en stabil, god og faglig sterk tjeneste
Bidra til en samhandlingskultur som sikrer gode tverrfaglige tjenester for de enslige mindreårige flyktningene
Ansvar for å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø og utvikling av god personalpolitikk
Fagleder inngår i Omsorgsenhetens lederteam

Kvalifikasjoner:
Minimum bachelorgrad i barnevern eller sosialt arbeid
Krav om ledererfaring samt ønskelig med videreutdanning innen ledelse
Krav om erfaring og kompetanse i økonomistyring og budsjettarbeid
God til å fremme motivasjon og arbeidsglede
Ha god faglig kompetanse og interesse for barnevernfaget og flyktningfaget
God til å utrykke seg muntlig og skriftlig på norsk.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å være tydelig og målrettet leder kombinert med at du er en god personalleder
Må ha evne til å motivere og samle personalgruppen og vise til gode samarbeidsevner internt og eksternt
Tåle å stå i stort arbeidspress
Være strukturert, samtidig som du er både fleksibel og løsningsorientert
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En utfordrende og allsidig jobb med gode kolleger og gode påvirkningsmuligheter
Et stort faglig miljø i Barne- og familietjenesten, Omsorgsenheten der du som fagleder vil inngå i enhetens lederteam
Engasjerte og motiverte kolleger med god faglig kompetanse i et multikulturelt arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Aase Prytz Settemoen (Personal -og organisasjonskonsulent), tlf: +47 91112835

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no