SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Ferievikar

Stillinger: 10

Kontraktstype: Sommerjobb

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 22-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Ferievikarer

I forbindelse med ferieavviklingen i Opal oppfølging og EM-basen har vi behov for 10 vikarer som miljøterapeut i 100 % stilling i perioden 20.06.- 21.08.2016 Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barnevernstjenester og opplæring. BFT er delt i fire bydelsvise enheter og to byomfattende enheter.

BFT Omsorgsenheten er byomfattende enhet og har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet samt for hjelpetiltak for barn som vurderes plassert. Enheten har også totalansvar for alle enslige mindreårige flyktninger. Vi er ca 200 ansatte fordelt på seks avdelinger.

Trondheim kommune skal bosette et stort antall enslige mindreårige flyktninger i 2016/17. Avdelingen for enslige mindreårige flyktninger består av barnevernadministrasjon og ulike bo og oppfølgingstiltak rettet mot det enkelte barn/ungdoms behov for barnevernstjenester opp til 20 år. Avdelingen er underlagt enhetsleder ved Omsorgsenheten og daglig arbeid ledes av fagledere i de ulike tiltakene De enslige mindreårige flyktningene kan ha hatt store utfordringer og kriser i livet sitt.

De er her uten foreldre eller andre støttepersoner. Tjenestene de får skal derfor bidra til å skape trygg tilhørighet i Trondheim, og legge til rette for utvikling og mestring ifht sosial kompetanse, helse, skole, arbeid og samfunnsforståelse.

Arbeidsoppgaver:

Opal oppfølging gir timebasert oppfølging til enslige mindreårige flyktninger i alderen 16-20 år som har eget hushold. Dette innbærer praktisk hjelp og støtte til å løse hverdagsutfordringer slik at de får et best mulig liv i Norge.

EM-basen har ansvar for EM-avdelingens Informasjons- og kvalifiseringsprogram for enslige mindreårige flyktninger, i tillegg til åpen base for ungdommene.
Miljøterapeutene jobber i hht kalenderplan med dagvakter, kveldsvakter og helgevakter hver 4. uke.

Kvalifikasjoner:
Utdannet eller under utdanning til miljøterapeutisk arbeid innen sosialfag. Erfaring fra bosettingsarbeid med enslige mindreårige flyktninger kan kompensere for utdanning.
Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med ungdom, gjerne barnevernserfaring, er ønskelig

Erfaring fra å jobbe med ungdom i grupper, kurstilbud og eller praksis/jobbrelaterte tiltak vil bli vektlagt
Det er viktig å kunne utrykke seg godt og tydelig både muntlig og skriftlig da arbeidet krever dokumentasjon i rapporter, tiltaksplaner etc

Å ha interesse for å delta i praktisk arbeid sammen med ungdommene er nødvendig
Annen relevant kompetanse er: erfaring fra flerkulturelt arbeid, arbeid med ungdom i vanskelige livssituasjoner, erfaring med flerspråklighet i arbeidslivet
Førerkort kreves da det må påberegnes kjøring i arbeidet.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Har glede av og engasjement for å jobbe med barn og ungdom
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter og opptrer med respekt og raushet
Har energi, humor og tar initiativ
Kan jobbe både strukturert, effektivt både selvstendig og sammen med andre ut fra de faglige vurderingene som ligger til grunn
Er trygg og stødig voksenperson som er omsorgsfull og kan sette grenser
Kan stå i vanskelige situasjoner og tåle følelsesmessige belastninger

Vi tilbyr:
En utfordrende og givende arbeidshverdag der du utgjør en forskjell
Spennende møter med ungdom
Veiledning og faglige drøftinger
Engasjerte og motiverte kolleger med god faglig kompetanse
Inkluderende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Aase Prytz Slettemoen (Personal-og organisasjonskonsulent), tlf: +47 91112835

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no