SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Miljøterapeuter

Stillinger: 10

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 16-09-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Miljøterapeuter

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten er det ledig 10 faste 100 % stillinger som miljøterapeuter i innsatsteam, Avdeling for enslige mindreårige flyktninger Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innbærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barneverntjenester og opplæring. BFT er delt i fire bydelsvise enheter og to byomfattende enheter

BFT Omsorgsenheten er byomfattende enhet og har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet, samt for hjelpetiltak for barn som vurderes plassert. Enheten har også totalansvar for enslige mindreårige flyktninger. Vi er ca 200 ansatte fordelt på seks avdelinger
BFT Omsorgsenheten har byomfattende ansvar for mottak, bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i Trondheim kommune. Trondheim kommune skal bosette et stort antall enslige mindreårige flyktninger i 2016/17. Avdelingen for enslige mindreårige flyktninger består av barnevernadministrasjon og ulike bo og oppfølgingstiltak rettet mot det enkelte barn/ungdoms behov for barnevernstjenester opp til 20 år. Avdelingen er underlagt enhetsleder ved Omsorgsenheten og daglig arbeid ledes av fagledere i de ulike tiltakene

De enslige mindreårige flyktningene kan ha hatt store utfordringer og kriser i livet sitt. De er her uten foreldre eller andre støttepersoner. Tjenestene de får skal derfor bidra til å skape trygg tilhørighet i Trondheim, og legge til rette for utvikling og mestring ifht sosial kompetanse, helse, skole, arbeid og samfunnsforståelse
I forbindelse med den økte bosettingen skal det opprettes en ny avdeling. Den nye avdelingen består av et stort bofellesskap med base samt et tverrfaglig innsatsteam som skal jobbe ut mot hele EM-avdelingen. Tiltaket er i støpeskjeen både faglig og organisatorisk. Det nyopprettede tiltaket holder til i Trondheim sentrum

De ledige stillingene er knyttet til innsatsteamet som er under oppbygging. Innsatsteamet skal være døgnbemannet og tverrfaglig sammensatt med spisskompetanse innen risikovurdering, psykisk helse, rus, adferdsproblematikk etc. Innsatsteamet skal kunne gå inn både i akutte og planlagte vanskelige situasjoner som et sikkerhetsnett i alle EM-tiltakene samt bistå med veiledning til ansatte etter behov.
Miljøterapeutene skal jobbe turnus, som er under planlegging.

Innsatsteamet skal iverksettes snarest
De som tilsettes må være fleksible i bosettingsarbeidet, og kunne arbeide i hele tiltakskjeden etter avdelingens behov.

Arbeidsoppgaver:

Miljøterapeutene skal være tilgjengelig for alle tiltakene i EM-avdelingen for å sørge for kvalifisert støtte i uønskede situasjoner. Dette innbærer både forebyggende innsats og kriseintervensjon. Det vil være to på vakt samtidig, og arbeidet skal utføres der behovet er størst i hele EM-avdelingen. Innsatsteamet er under utvikling, og arbeidsoppgavene vil bli mer presise etter hvert.

Kvalifikasjoner:
Det kreves minimum høyskoleutdanning innen helse/sosialfag/pedagogikk eller tilsvarende. Videreutdanning innen psykisk helse, adferdsvansker og rus er ønskelig.

Det stilles krav om kompetanse og erfaring fra krise- og akuttarbeid, og god oversikt over det øvrige hjelpeapparatets ansvar
Kompetanse og erfaring fra arbeid med barn i vanskelige situasjoner og fra flerkulturelt arbeid er en fordel.
Gode samarbeidsevner er en forutsetning
Må ha evne til å stå i utfordrende relasjoner, ha en tydelig faglig forankring og vise dette i praksis
Det er viktig å kunne utrykke seg godt og tydelig både muntlig og skriftlig da arbeidet krever dokumentasjon i rapporter, tiltaksplaner etc
Førerkort for bil kreves da det må påberegnes kjøring i arbeidet.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Kan stå i vanskelige situasjoner og tåle følelsesmessige belastninger
Har glede av og engasjement for å jobbe med barn og ungdom
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter og opptrer med respekt og raushet
Har energi, humor og tar initiativ
Kan jobbe både strukturert, selvstendig og sammen med andre ut fra de faglige vurderingene som ligger til grunn
Har høy faglig og etisk vurderingsevne
Være fleksibel og kreativ ifht utvikling av feltet
Må både tåle og bidra i endringsprosesser

Vi tilbyr:
En utfordrende og givende arbeidshverdag der du utgjør en forskjell
Spennende møter med ungdom
Veiledning og faglige drøftinger
Engasjerte og motiverte kolleger med god faglig kompetanse
Inkluderende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Aase Prytz Slettemoen (Personal- og organisasjonskonsulent), tlf: +47 91112835

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no