SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Barnevernkonsulent

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 2879415764

Søknadsfrist: 29-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Barnevernkonsulent, mottak - Barnevernet, Mottaks- og ressursteam

Grünerløkka barneverntjeneste har 43,70 barnevernfaglige stillingshjemler og er organisert i mottak- og ressursteam, barneteam 0-12 år, ungdomsteam 13-23 år og fosterhjemsteam/omsorg. I tillegg har tjenesten et kontorfaglig team og internkontroller.

Den utlyste stillingen inngår i mottak- og ressursteamet, og nærmeste leder vil være seksjonsleder for mottak- og ressursteamet. Mottak- og ressursteamet består av mottakskonsulenter, fagkonsulenter/familieveiledere, fagkonsulenter/nettverkskonsulenter som drifter oppstarts- og nettverksmøter og en konsulent med hovedansvar for samarbeid med bydelens barnehager.

Tjenestens ansatte deltar og har deltatt i flere kompetanse og utviklingstiltak:

* Kontinuerlig opplæring i Barnesamtalen som metode
* Motorkommune i prosjektet "Mitt Liv" i regi av Forandringsfabrikken og Barnevernproffene.
* Fylkesmannens prosjekt "Barnekonvensjonen i praksis"
* Forskningssirkel/brukermedvirkning
* Kultursenistivitet ved Judith van der Weele
* Opplæringsprogram innen tematikken "vold i nære relasjoner" i regi av Barne- og familieetaten
* Kvellos utredningsmodell
* KS evalueringsnettverk om hjelpetiltak/evaluering av tiltaksplaner

Barneverntjenesten vektlegger et nært samarbeid med øvrige tjenester i bydelen, til beste for barn og unge og deres familier, og er i aktiv utvikling av bærekraftige lokale tiltak. Tjenestens ansatte er deltakere i flere tverrfaglige samarbeidsfora i bydelen.
Barneverntjenesten er organisert i bydelens oppvekstavdeling. Oppvekstavdelingen omfatter alle tjenester til barn og unge, med unntak av skole. Gjennom fleksible, tilpassede tjenester og tett samarbeid på tvers, ønsker vi å gi barn og unge en god oppvekst med opplevelser som varer.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene er forankret i lov om barneverntjenester nr 100 av 1.7.1992, med tilhørende rundskriv, forskrifter, retningslinjer og øvrige styringsdokumenter
Arbeid med avklaring og registrering av alle innkomne meldinger til barneverntjenesten, ca 500 pr år
Delaktig i arbeid som krever akutt handling, både i nye saker og i saker tjenesten har kjennskap til
Delaktig i evaluering og implementering av interne og eksterne rutiner
Veiledning og rådgivningsoppgaver til bydelens interne og eksterne samarbeidspartnere
Utadrettet og samarbeidende virksomhet internt i bydelen og ekstern opp mot samarbeidspartnere
Avklaring og håndtering av kortvarige undersøkelser
Representere tjenesten i fylkesnemnda og tingretten, spesielt opp mot klagesaker på akuttvedtak jfr lov om barneverntjenester § 4-6,2.

Kvalifikasjoner:
Det kreves grunnutdanning som barnevernspedagog eller sosionom, men annen relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå kan vurderes.
Det kreves bred kompetanse og erfaring fra barnevernets 1. linje, særlig mottaksarbeid.
Det kreves god kjennskap til Lov om barneverntjenester, samt aktuelle forskrifter og retningslinjer for barneverntjenestens arbeid.
Det er ønskelig med videreutdanning og/eller fordypning innen barnevernfaglige metoder, problematikk knyttet til vold i nære relasjoner, krisehåndtering, nettverksarbeid eller annen relevant videreutdanning.
Det er ønskelig med kjennskap til og kunnskap om nettverksarbeid, Barnesamtalen og Kvellos kartleggingsmodell som metoder.
Referanser kreves
Ved ansettelse i stillingen må gyldig politiattest av nyere dato fremvises, jfr Lov om barneverntjenester § 6-10.

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet for stillingen vektlegges
Du må kunne jobbe selvstendig, samtidig som du må være teamorientert og samarbeidsorientert
Du må være allsidig og arbeidsom
Du må ha god struktur, være systematisk, ryddig og nøyaktig
Engasjement er en foretrukken kvalifikasjon, likeså fleksibilitet, omstillingsdyktighet, evne til refleksjon og evne til å stå i komplekse situasjoner.
Du må ha særs god kommunikasjonsevne
Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Du må ha evnen til å raskt tilegne deg ny kunnskap og nye rutiner/retningslinjer.
Gode samarbeidsevner og gjennomføringsevner forutsettes, samt evnen til å skape tillit.

Vi tilbyr:
Fast stilling
Varierte og særlig krevende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende miljø
Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
Engasjerte og dedikerte kollegaer som trives godt sammen og som jobber mot et felles mål; En brukerorientert og best mulig tjeneste for de som har behov for våre tjenester
Lønnstrinn 32-41 (437.900 – 510.500)
Fleksibel arbeidstid ihht gjeldende overordnede arbeidsavtaler og regelverk
Sentrumsnære og nyoppussede lokaler
Tilgang til felles kantine med subsidierte priser

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no