SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Universitetslektor

Kontraktstype: Tillsvidare

Stillingsprosent: 100%

Lønn: månadslön

Sted: Umeå

Arbeidsgiver: Umeå universitet

Søknadsfrist: 2015-12-11

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Umeå universitet på:

Facebook
Twitter

Biträdande universitetslektor i pedodonti kombinerat med anställning som ST-tandläkare

Är du legitimerad tandläkare och står inför att påbörja din ST? Vill du få möjlighet att meritera dig vetenskapligt och pedagogiskt samtidigt som du genomför din ST inom pedodonti? Institutionen för odontologi utlyser nu meriteringsanställning i pedodonti. Ansök senast 11 december.

Arbetsuppgifter:

Dina arbetsuppgifter kommer att innebära vetenskaplig och pedagogisk meritering i kombination med specialiseringstjänstgöring för tandläkare i pedodonti. Anställningen som biträdande universitetslektor är tillsvidare och specialiseringstjänstgöring (ST) utgör 50 % av arbetstiden. Resterande 50 % av arbetstiden ska till minst 80 % i huvudsak vara inriktad mot vetenskaplig meritering. Du kommer ges möjlighet till pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås. Tiden för kombination av specialiseringstjänstgöring och vetenskaplig och pedagogisk meritering innan prövning för befordran till universitetslektor ska ske är sex år för tandläkare. Dekan kan bevilja längre tid än detta.

Behörighet och bedömningsgrunder:
Behörig att anställas är den som uppfyller behörighetskraven för båda delarna av anställningen.
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en annan examen motsvarande doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
För att vara behörig för anställning som ST-tandläkare ska du vid tillträdet av anställningen ha fullgjort allmän tandläkarpraktik på minst två år efter erhållen legitimation som tandläkare.

Viktning av bedömningsgrunder:
Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Den vetenskapliga skickligheten väger tyngst (3). Vikten av de pedagogiska meriterna beaktas i andra hand (2). I tredje hand beaktas graden av klinisk skicklighet (1). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Beskrivning av bedömningsgrunderna:
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom pedodonti. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterad god klinisk kompetens är betydelsefull för anställningen. Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av grundutbildningsplanering mm. samt genom förmåga till samarbete.

Förutsättningar för befordran:
Den biträdande universitetslektorn har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor baserat på en ansökan inlämnad inom sex år från det att anställningen tillträtts, om inte särskilda skäl föreligger. Om den biträdande universitetslektorn efter prövning inte befordras så hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning. Läs mer om kriterier för befordran här

Mer om anställningen:
En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas mellan dig och prefekt i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses för att stödja dig i genomförandet av planerna. En klinisk handledare för ST kommer att utses inom vald specialitet på kliniken.

Anvisningar för ansökan:
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/soka-tjanst/anvisningar-foass/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.
Välkommen med din ansökan!

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Kontaktperson:

Prefekt, professor Margareta Molin Thorén, tlf: +46 (0)90-785 62 49, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

SACO, tlf: +46 (0)90-786 53 65

Kontaktperson:

SEKO, tlf: +46 (0)90-786 52 96

Välkommen till Umeå universitet!

Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet. I goda studiemiljöer erbjuds du ett brett och attraktivt utbud av program och kurser.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no