SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Biträdande universitetslektor

Kontraktstype: Tillsvidare

Stillingsprosent: 100%

Sted: Umeå

Arbeidsgiver: Umeå universitet

Søknadsfrist: 2015-12-01

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Umeå universitet på:

Facebook
Twitter

Biträdande universitetslektor (tenure track, gruppledare) inom Wallenberg centrum för molekylär medicin

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centret står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland. Umeå universitet söker i denna utlysning upp till fyra excellenta unga forskare i molekylär medicin med inriktning inom cancersjukdomar, infektionsbiologi, metabola sjukdomar inklusive diabetes eller neurovetenskap. Det ingår ett omfattande stöd för att kunna etablera en egen forskargrupp. Inom centret finns starka forskningsmiljöer kombinerat med unika biobanksmaterial och andra avancerade lokala och nationella forskningsinfrastrukturer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer att arbeta i nära samarbete med etablerade forskargrupper inom fokusområdena cancer, infektionsbiologi, metabola sjukdomar inklusive diabetes eller neurovetenskap. Du förväntas initiera och driva forskning på hög internationell nivå i synergi med pågående forskning inom molekylär medicin vid Umeå universitet. Vidare bör du aktivt delta i forskningssamarbeten och medverka i utbytesprogram som finns inom WCMM-nätverket vid Göteborgs-, Linköpings- och Lunds universitet och med Science for Life Laboratories i Stockholm/Uppsala.
Anställningen innebär vetenskaplig meritering till minst 80 % med möjlighet till pedagogisk meritering upp till 20 % så att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås inom fyra år.

Behörighet:
För att vara behörig för anställning krävs att du har avlagt doktorsexamen, eller har en annan examen motsvarande doktorsexamen, högst sju år före ansökningstiden utgång. Även om du har avlagt examen tidigare kan du komma i fråga för anställning, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Du ska kunna uppvisa dokumenterad excellent forskning inom molekylär medicin. Relevant postdoktoral forskning vid ett annat lärosäte än där du avlade doktorsexamen är ett krav för anställning.

Viktning och beskrivning av bedömningsgrunder:
Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Den vetenskapliga skickligheten väger tyngst. Vikten av pedagogiska skickligheten beaktas i andra hand. I tredje hand beaktas administrativ skicklighet, skicklighet att samverka med det omgivande samhället samt förmågan att leda verksamhet och personal.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid nivån på självständig forskning med fokus på molekylära aspekter på sjukdomsutveckling och sjukdomstillstånd. Detta bör ha resulterat i publikationer i högt rankade tidskrifter och erhållna externa bidrag i nationell och/eller internationell konkurrens är meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till erfarenheter av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination. Dokumenterad administrativ skicklighet kommer att tillmätas vikt i synnerhet skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av grundutbildningsplanering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Befordran till universitetslektor:
Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. Den biträdande universitetslektorn har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor inom fyra år. Om den biträdande universitetslektorn efter prövning inte befordras så hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning.

Mer om anställningen:
Med anställningen följer finansiering för etablering av en egen forskargrupp innefattande lönemedel för doktorander och postdoktorala forskare samt förbrukningsmedel. Den sökande förväntas därutöver kunna komplettera sin forskningsbudget med egna forskningsanslag erhållna i nationell och/eller internationell konkurrens. Anställningen kommer organisatoriskt att tillhöra en av de 13 institutionerna vid medicinska fakulteten, Umeå universitet, institutionsplacering sker i samråd mellan dig och fakulteten. En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas mellan dig och prefekt i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses för att stödja dig i genomförandet av planerna.

Anvisningar för ansökan:
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen. Ansökan ska bestå av följande handlingar:
Personligt brev inkluderande en sammanfattning av din karriär, tidigare forskning och framtida planer. (1-2 sidor)
CV med publikationslista. (5 viktigaste publikationerna markerade)
Forskningsplan (max 5 sidor) som inkluderar sammanfattning av förväntad betydelse ur ett translationellt, medicinskt och folkhälso-perspektiv.
Redogörelse för pedagogisk verksamhet.
Övriga meriter som du vill åberopa (inklusive administrativ skicklighet).

Referenser, namn och kontaktuppgifter till tre referenser.
Fördjupade anvisningar för ansökan hittar du här
När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Kontaktperson:

Director of WCMM, Professor Tommy Olsson, tlf: +46 (0)90-785 18 45, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Assistant Director, Professor Marene Landström, tlf: +46 (0)90-785 24 58, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Associate Dean for Research, Åke Forsberg, tlf: +46 (0)90-785 25 26, e-post: Klikk her

Välkommen till Umeå universitet!

Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet. I goda studiemiljöer erbjuds du ett brett och attraktivt utbud av program och kurser.

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no