SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Skolkurator

Kontraktstype: Visstidsanställning

Stillingsprosent: 100%

Sted: Borås

Arbeidsgiver: Borås stad

Ref.kode: 2523:2015:17

Søknadsfrist: 2015-10-02

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Borås stad på:

Facebook

Borås stad söker Skolkurator

I Stadsdelsförvaltningen Norr är vi ca 2 000 medarbetare som arbetar för medborgarnas bästa i centrum, Fristad och Sjöbo. Vi erbjuder en lärande organisation där alla har möjlighet att utvecklas både som individer och i sin yrkesroll. Målet är att våra medarbetare ska trivas och känna stolthet.

Arbetsplats:

Bäckängsgymnasiet är en gymnasieskola som ligger i centrala Borås. Skolan har utbildningar inom det samhällsvetenskapliga programmet, humanistiska programmet, estetiska programmet och naturvetenskapsprogrammet. På Bäckängsgymnasiet finns omkring 1350 elever och cirka 160 personal.

Anställningsvillkor:
Tjänsten är en allmän visstidsanställning på heltid t.o.m. 2016-12-21. Tillträde 2016-01-08.

Arbetsuppgifter:
Som skolkurator ingår du i Bäckängsgymnasiets elevhälsoteam där du tillsammans med kollegor från olika professioner arbetar nära elever, lärare och skolledning. Arbetet är omväxlande och präglas av täta elevkontakter.

Målet med kuratorsarbetat är att:
- Tillföra kompetens i socialt arbete.
- Bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.
- Medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.
- Uppmärksamma elever som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang och elever som visar tecken på psykisk ohälsa.
- Medverka till att elev och vårdnadshavare i elevhälsoarbetet blir bemötta med respekt för människors självbestämmande och integritet.
- Tillsammans med elevhälsans övriga professioner medverka till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda.
- Bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd för sin sociala och emotionella utveckling får adekvata insatser inom skolan.
- Samverka kring insatser för enskilda elever med verksamheter och myndigheter utanför skolan som har barn och ungdomar som målgrupp.
- Medverka till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
- Medverka till att skolan har en kris- och katastrofberedskap.
- Samverka med verksamheter och myndigheter utanför skolan inom ramen för socialtjänstens övergripande preventiva arbete.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har socionomexamen. Du har dokumenterad kunskap och erfarenhet av stödjande arbete med barn och ungdomar. Erfarenhet av arbete som skolkurator är meriterande. Du har goda kunskaper och erfarenhet av arbete i gällande lagstiftning, främst inom socialtjänstlagen.
Du har kunskap och erfarenhet av samarbete med externa aktörer så som barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och socialtjänst. Självständighet och samarbete ska förenas i teamarbete. Det är därför viktigt att du har förmåga till en helhetssyn på verksamheten och en god förmåga att samarbeta och arbeta i team.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper så som social kompetens, flexibilitet och samverkansförmåga.

Upplysningar lämnas av:

Kontaktperson:

Gymnasiechef Jörgen Frostlund, tlf: +46 (0)768-88 79 39

Kontaktperson:

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tlf: +46 (0)33-35 70 00
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no