SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Klinisk ernæringsfysiolog

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 80%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 16-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Enhet for fysioterapitjeneste, Klinisk ernæringsfysiolog

Det er ledig fast 80 % stilling som klinisk ernæringsfysiolog ved Friskliv og mestring i Trondheim kommune. Friskliv og mestring er et byomfattende tilbud som består av frisklivstilbud og lærings- og mestringsvirksomhet. Tilbudet omfatter alle aldersgrupper og familier. Aktiviteten og målgruppene er under utvikling og det er behov for å øke ressursene på ernæringsområdet.

Friskliv og mestring er organisatorisk plassert i Enhet for fysioterapitjenester, lokalisert ved Tempe Helse- og velferdssenter i Lerkendal bydel. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av fagleder, fysioterapeut, vernepleier, ergoterapeut, helsesøster, kreftkoordinator og klinisk ernæringsfysiolog Friskliv og mestring er en del av kommunens helsetjenestetilbud og aktiviteten drives i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Tilbudet består av helsesamtaler, veiledning og ulike kurs og gruppetilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk samt ulike mestringskurs.
Målgruppen er de som ønsker å forebygge utvikling av livsstilsrelatert sykdom og de som lever med langvarige helseutfordringer. Utviklingsområder er tiltak knyttet til kroniske lidelser, lettere psykiske lidelser, søvnvansker, tiltak rettet mot minoritetsgrupper, alkoholvaner og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

I tillegg til mestringskursene ved Friskliv og mestring, har andre enheter i Trondheim kommune også mestringskurs for ulike målgrupper Det individuelle ernæringstilbudet i Friskliv og mestring består i dag av helsesamtaler med vurdering av ernæringsstatus og individuell kostveiledning ved kliniske tilstander som overvekt og fedme/fedmekirurgi, diabetes, hjerte- og karsykdom, spiseforstyrrelser, irritabel tarm og andre tilleggsdiagnoser. Gruppetilbudet består av Bra mat kurs for voksen og familier samt for innvandrere.

I tillegg er det gjennomført åpne kostholdsforedrag for befolkningen, kun for deltagere i Friskliv og mestring samt mot bestemte målgrupper som for eksempel ansatte, beboere og pårørende ved boliger for psykisk utviklingshemmede. Foruten ivaretakelse av det eksisterende ernæringstilbudet er det behov for å utvikle tilbudet mot livsstilsrelaterte, kroniske lidelser, mot minoritetsgrupper samt mot barn, unge og deres familier.

Arbeidsoppgaver:

Gjennomføre helsesamtaler gjennom kartlegging og dokumentasjon av ernæringsstatus, vurdering av risiko for kostholdsrelaterte helseplager eller sykdom og kostveiledning
Kostholdsveiledning individuelt og i grupper mot ulike målgrupper
Utvikling av eksisterende og nye kostholdstilbud overfor ulike mål- og aldersgrupper
Råd, veiledning og undervisning av helsepersonell
Informasjonsarbeid

Kvalifikasjoner:
Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
Kompetanse i motiverende intervju anses som en fordel
Bred erfaring med ulike målgrupper, spesielt innen ulike kroniske lidelser og forebygging av livsstilssykdommer både individuelt og i gruppe
Erfaring i arbeid med alle aldersgrupper anses som en fordel
Erfaring med kursvirksomhet og undervisning
Erfaring med tverrfaglig samarbeid

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til samarbeid og omstilling
Stillingen krever struktur, selvstendighet og initiativ som kan bidra til tjenesteutvikling

Vi tilbyr:
En tjeneste med fokus på fag- og tjenesteutvikling og et godt arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Bente Sandvik (Koordinator Friskliv og Mestring), tlf: +47 95263553

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no