SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fysioterapeut

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 23-04-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Enhet for fysioterapitjeneste, Psykomotorisk fysioterapeut

Trondheim kommune har ledig 100 % driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut med fullført videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi. Den ledige hjemmelen er for tiden ikke geografisk tilknyttet et fysikalsk institutt og det hefter ingen overdragelse av fysioterapivirksomhet ved hjemmelen.

Tildeling vil skje iht. ASA 4313 og praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. Fysioterapeuten som tildeles hjemmelen forpliktes å etablere seg ved en eksisterende gruppepraksis. Den geografiske plasseringen av hjemmelen og lokalene skal godkjennes av Trondheim kommune, jf. ASA 4313, punkt 11.

Arbeidsoppgaver:

Ved tildelingen vil Enhet for fysioterapitjenester vektlegge og ha spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover. Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere
Trondheim kommune har driftsavtale med 95 fysioterapeuter fordelt på 25 fysikalske institutt, samt en ambulerende hjemmel.

Kvalifikasjoner:
Bred klinisk kompetanse og erfaring innen psykomotorisk fysioterapi
Lang og bred erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging av et bredt spekter pasienter som henvender seg til fysikalske institutt med behov for psykomotorisk fysioterapikompetanse. Det forventes at fysioterapeuten har et åpent behandlingstilbud til befolkningen.

Samhandlingskompetanse vektlegges og det forventes at utøver følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for god og helhetlig oppfølging
Erfaring i arbeid med alle aldersgrupper
Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapivirksomhet med avtale
Kommunen er praksisarena og det oppfordres til veiledning av fysioterapistudenter i praksis
Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt faglig engasjement og initiativ

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Gard Myhre (Fagleder), tlf: +47 48116461

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no